Vanliga resmål

Universitetet

Här har vi samlat de olika campus/lokaler som Uppsala Universitet har, vart de ligger och vilken buss du kan ta.

Biomedicinskt centrum (BMC)

Uppsala biomedicinska centrum (BMC), Husargatan 3, 751 23 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.841872 
Longitud: 17.634795

Alla linjer som går till/från hållplats Uppsala Science Park: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700525/Uppsala%20Science%20Park%20(Uppsala)

Blåsenhus

von Kraemers allé 1, 752 37 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.851467 
Longitud: 17.630977

Alla linjer som går till/från hållplats Segerstedthuset: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700066/Segerstedthuset%20(Uppsala)

Alla linjer som går till/från hållplats Blåsenhus: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700575/Bl%C3%A5senhus%20(Uppsala) 

Carolina Rediviva

Carolina Rediviva, 752 37 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.855126 
Longitud: 17.631394

Alla linjer som går till/från hållplats Slottsbacken: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700065/Slottsbacken%20(Uppsala)

Ekonomikum

Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.85924 
Longitud: 17.621431

Alla linjer som går till/från hållplats Ekonomikum: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700129/Ekonomikum%20(Uppsala)

Engelska parken

Thunbergsvägen 3R, 752 38 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.85403 
Longitud: 17.626126

Alla linjer som går till/från hållplats Slottsbacken: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700065/Slottsbacken%20(Uppsala)

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Liljeborgsvägen 20, 752 36 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.84966 
Longitud: 17.623964

Alla linjer som går till/från hållplats Evolutionsmuseet: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700583/Evolutionsmuseet%20(Uppsala)

Gamla torget

Gamla torget 753 20 Uppsala

Google maps

Alla linjer som går till/från hållplats Dragarbrunn.

Geocentrum

Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.848143 
Longitud: 17.629951

Alla linjer som går till/från hållplats Evolutionsmuseet: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700583/Evolutionsmuseet%20(Uppsala)

Polacksbacken (Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet)

Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.839263 
Longitud: 17.647069

Alla linjer som går till/från hållplats Polacksbacken: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700572/Polacksbacken%20(Uppsala) 

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet, 752 37 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.845235 
Longitud: 17.639977

Alla linjer som går till/från hållplats Uppsala Science Park: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700525/Uppsala%20Science%20Park%20(Uppsala)

Segerstedthuset

Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.849658378021125
Longitud: 17.62396663427353

Alla linjer som går till/från hållplats Segerstedthuset: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700066/Segerstedthuset%20(Uppsala)

Tentamenslokal Bergsbrunna

Bergsbrunnagatan 15, 753 23 Uppsala

Google maps

Alla linjer som går till/från hållplats Björkgatan södra: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700604/Bj%C3%B6rkgatan%20s%C3%B6dra%20(Uppsala)

Tentamenslokal Fyrislund

Fyrislundsgatan 80, 754 50 Uppsala

Google maps

Alla linjer som går till/från hållplats Hanselligatan: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700203/Hanselligatan%20(Uppsala)

Alla linjer som går till/från hållplats Möllersvärdsgatan: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700204/M%C3%B6llersv%C3%A4rdsgatan%20(Uppsala)

Universitetshuset

Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala, Sverige

Google maps
Latitud: 59.85773 
Longitud: 17.629823

Alla linjer som går till/från hållplats Kyrkogårdsgatan: https://www.ul.se/#/sok-hallplats/700094/Kyrkog%C3%A5rdsgatan%20(Uppsala)