Tillgänglighet

En lugnare resa som tar dig närmare

Mjuka linjen körs varje dag i Uppsala, Enköping och Bålsta tätort. Turerna kommer lite längre in i bostadsområden och närmare köpcentrum, sjukhus, apotek, vårdcentraler och servicehus.

Alla är välkomna ombord

Mjuka linjen är speciellt anpassad för funktionshindrade och äldre, men är bra för alla som vill resa lite lugnare, till exempel föräldrar som är hemma med barn. Bussarna är lätta att kliva på och har gott om plats för barnvagnar, rullatorer och rullstolar.

Linje 40

CITY – AKADEMISKA – KÅBO – AKADEMISKA – CITY
Kör från Vaksalagatan mot Resecentrum och därifrån vidare till Akademiska Sjukhuset och Kåbo. Återvänder till city via Akademiska Sjukhuset.

Linje 41

COOP FORUM/IKEA – ÅRSTA C – GRÄNBY C – NYBY – CITY – EKEBY – FLOGSTA – ERIKSBERG
Stannar vid det nya köpområdet vid Råbyvägen och Nyby servicehus på sin resa mot city. Avslutar på Täljstensvägen i Eriksberg.

Linje 42

STENHAGEN – LUTHAGEN – SVARTBÄCKEN – CITY – COOP FORUM/IKEA – SÄVJA – GOTTSUNDA
En tur om dagen kör till Berthåga kyrkogård och fortsätter till Stenhagen. Från Stenhagen körs en tur via Berthåga kyrkogård till city. Söndagar körs linjen till Berthåga kyrkogård under hela året. Efter Coop Forum/Ikea kör bussen till Vilan/Sävja och sedan vidare på väg 255 till Sunnersta för att fortsätta via Gottsunda Centrum för att slutligen stanna vid servicehuset Galaxen i Gottsunda.

Linje 216 (Enköping)

GRÖNGARN - CENTRUM - LJUNGGÅRDEN - HAVSÖRNSGATAN - STATIONEN - CENTRUM - GRÖNGARN

Linje 304 (Bålsta)

CENTRUM - ÅSEN - KYRKCENTRUM - CENTRUM