Tidtabeller

Tidtabeller för våra bussar och tåg

Här finns tidtabeller till alla våra linjer. Starttiden och mellantiderna anger tidigaste avgångstid. Formatet är PDF som du öppnar och tittar på eller sparar ner på din dator.

Vintertider på buss och tåg

Buss 10 december 2023 - 16 juni 2024. Mälartåg 10 december 2023 - 14 juni 2024. SL-pendeln 10 december - 20 juni 2024.

Stadsbussar Uppsala

Visa

Stadsbussar Enköping

Visa

Regionbussar

Visa

Tätortsbussar (Bålsta och Knivsta)

Visa

Mälartåg / SL-pendeln

Visa


Sommartider på buss och tåg

Buss 17 juni – 18 augusti.
Mälartåg: 15 juni – 11 augusti och SL: 21 juni – 18 augusti.

Tidtabeller för SL finns på sl.se. Vi publicerar inga PDF-tidtabeller för SLs trafik på UL.se. Under sommaren kommer det pågå flertalet banarbeten, läs mer på malartag.se och sl.se.

Stadsbussar Uppsala

Visa

Stadsbussar Enköping

Visa

Regionbussar

Visa

Tätortsbussar (Bålsta och Knivsta)

Visa

Mälartåg

Visa


Skolbussar

Uppsala

Knivsta

Enköping

Östhammar

Tierp

 

Övriga tidtabeller

Sjukresebussar hittas nu i tidtabellsväljaren "Regionbussar" för linje 982, 984, 986 och 988.