Sjukresor

Resa till provtagning för dig med symtom på covid-19 (PCR-prov)

Har du konstaterad corona (covid-19) eller ska göra ett test för att se om du är smittad (en PCR-provtagning) får du inte resa med kollektivtrafik. Kan du inte ta dig till och från provtagningen själv (med egen bil, till fots eller cykel) eller skicka ett ombud för att hämta ut ditt egenprovtagningskit kan du i mån av plats åka sjukresa med taxi som körs med särskilt fordon. Antalet särskilda fordon är begränsade och du kan behöva vänta. 

Bokning

När du har bokat tid för provtagning för pågående infektion (PCR-provtagning) ringer du själv och bokar sjukresan på telefon 018–68 15 75 (öppet dygnet runt). Resan kostar 125 kronor enkel resa (tur och retur 250 kronor). Du betalar via faktura. 

OBS! Du kan inte boka sjukresa med särskilt fordon vid antikroppstest. Du som ska göra antikroppstest och inte har några symtom kan åka kollektivtrafik.

Du som tillhör en riskgrupp, samt du som har en anhörig i en riskgrupp (i samma hushåll), har rätt till ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården med intyg. Kontakta UL sjukresor som gör bedömningen. Telefon: 0771-14 14 14, tonval 3, vardagar 8.30 – 11.30.