Att resa med oss

Rökning och kollektivtrafik – vad gäller?

Sedan den 1 juli 2019 är det förbjudet enligt lag att röka i närheten av kollektivtrafik i Sverige. Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter, reglerar detta.

Var gäller rökförbudet?

Rökförbudet gäller områden i anslutning till kollektivtrafiken, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden avsedda för resenärer så som områden kring biljettautomater och andra försäljningsställen och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.

Vad är ”tobak och liknande produkter”?

Lagen gäller följande produkter:

  • Cigaretter
  • Rulltobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Örtprodukter för rökning
  • Vattenpipor

Kollektivtrafiken är till för alla

Lagen infördes för att alla ska kunna resa med kollektivtrafiken utan att besväras av rök. Personer som är överkänsliga mot rök, exempelvis barn och allergiker, ska kunna nyttja kollektivtrafiken utan att bli påverkade av röken. Lagen infördes även för att färre personer ska börja använda tobak och liknande produkter, och för att minska risken och utbredningen av tobak- och rökrelaterade sjukdomar.

Hänsyn till medresenärer

I lagen står det inte hur långt det rökfria området sträcker sig runt exempelvis hållplatser och perronger. Avståndet ska vara så pass stort att rök från exempelvis en cigarett eller e-cigarett inte påverkar de som uppehåller sig kring eller i de rökfria områdena.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Den som äger eller disponerar över en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Kort sagt, den som har praktisk möjlighet att se till så att bestämmelserna följs.

Enligt bestämmelserna i lagen ska den som ansvarar för rökförbudet tydligt genom skyltning informera om lagen och vid behov ingripa med information och tillsägelse.

Om någon trots tillsägelse fortsätter att röka får personen avvisas. Enbart polis och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer. Kommunerna är tillsynsansvariga och är de som ska se till så att den nya lagen efterlevs.

Läs mer om rökförbud

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida