Att resa med oss

Kartor

Här hittar du kartor över alla våra buss- och tåglinjer och de stora knutpunkterna.

Busstationer och resecentrum

Busstationer/Resecentrum

Zonkarta

Zonkarta

Stadsbussarnas linjenät i Uppsala

Stadsbussarnas linjenät i Uppsala (Bild)
Stadsbussarnas linjenät i Uppsala (PDF)
Stadsbussarnas linjenät i Google maps för Uppsala stad

Stadbussarnas linjenät i Uppsala från 15 december (PDF)

Gränbystaden

Gränbystadens bussnod (PDF)
Gränbystadens bussnod (Bild)

Hållplatser i Uppsala centrum

Översiktskarta hållplatser i Uppsala centrum (PDF)
Översiktskarta hållplatser i Uppsala centrum från 15 december (PDF)

Upptåget och SL-pendeln

Linjekarta Upptåget och SL-pendeln (Bild)