Att resa med oss

Biljettkontroll

Visar appbiljett för personal

Syftet med biljettkontroll är att bidra till en säker och trevlig resa, öka antalet kunder som har giltig biljett samt motverka fusk och resor med felaktig biljett. Biljettkontrollerna kan utföras både uniformerat och i civila kläder på bussar och tåg under trafikdygnets alla timmar.

Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift på 1 500 kronor.

Tilläggsavgiften betalas via faktura som skickas till kunden tidigast tio dagar efter den dagen tilläggsavgiften utfärdades.

Formulär för bestridan av tilläggsavgift eller fråga om faktura

Vanliga frågor: 

Om jag glömt min periodbiljett hemma vid en biljettkontroll?

För att en biljett ska vara giltig för resa måste den finnas med under hela resan och kunna uppvisas vid en eventuell biljettkontroll. Tänk på att ta med din biljett när du reser eftersom en biljett som uppvisas i efterhand inte är giltig för den resa som tilläggsavgiften är utfärdad för.

Vad gäller vid en biljettkontroll om jag reser med en appbiljett?

Det är ditt ansvar att se till att ha din biljett i din mobiltelefon hela resan och att se till att du kan visa upp denna vid en eventuell biljettkontroll. Reser du med en appbiljett: se till att köpa biljetten innan resan påbörjas och att ha batteri i mobilen under hela resan.

När det är biljettkontroll på SL-pendeln?

Mellan Uppsala och Arlanda gäller UL:s taxa- och biljettregler och det finns ingen ombordförsäljning på SL-pendeln. För att en biljett ska vara giltig måste den köpas innan du går på tåget eller innan du reser in i UL:s biljettområde. Köp din UL-biljett i exempelvis UL-appen, i UL:s automater eller hos ett försäljningsombud.

Om jag råkat göra fel och fått en tilläggsavgift?

I vissa fall ligger missuppfattningar eller glömska bakom den felaktiga eller saknade biljetten. Vi förstår detta, men som resenär är det fortfarande du som ansvarar för att se till att du har en giltig biljett för din resa. Hör av dig till UL Kundtjänst innan din resa om du är osäker på vad som gäller.

Biljettkontroll på de som reser med skolkort?

En biljettkontrollant kan skriva en tilläggsavgift enligt Lagen (SFS 1977:67) om skolkortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. Det här gäller för att resa med skolkort

För mer information se UL:s allmänna köp- och resevillkor

Om dina personuppgifter

UL kan i vissa fall samla in personuppgifter i samband med en biljettkontroll. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.