Att resa med oss

Biljettkontroll

Visar appbiljett för personal

Det är viktigt att alla som reser med oss har en giltig biljett. Syftet med biljettkontroll är bland annat att bidra till en trygg resa, öka antalet kunder som har giltig biljett och att motverka fusk och resor med felaktig biljett. Varje biljettköp gör skillnad och bidrar till att vi kan erbjuda en så utvecklad och stabil kollektivtrafik som möjligt. 

Om du inte har en giltig biljett när du reser med oss utfärdas en tilläggsavgift på 1 500 kronor. Tilläggsavgiften innehåller samtliga betalningsuppgifter, du kommer inte att få någon separat faktura. Betalas inte tilläggsavgiften kommer ärendet att överlämnas till ett inkassoföretag för vidare hantering. Då utgår lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift och ränta enligt räntelagens bestämmelser. Om du vill bestrida tilläggsavgiften kan detta göras skriftligen inom 10 dagar från kontrolltillfället. 

Formulär för bestridan av tilläggsavgift eller fråga om faktura

Biljettkontrollerna kan utföras både uniformerat och i civila kläder på bussar och tåg under trafikdygnets alla timmar.

Vad är biljettkontrollens uppgift?

Biljettkontrollanterna har fler viktiga uppgifter i kollektivtrafiken. Till exempel att vara synliga och skapa trygghet för invånare och resenärer, svara på frågor och hjälpa resenärerna hitta rätt i trafiken och att utföra biljettkontroller i UL:s trafikområde. 

Hur fungerar en biljettkontroll?

UL utför kontroller på UL:s bussar, SL-pendeln och Mälartåg inom UL:s biljettområde. Tågpersonal som arbetar ombord på Mälartåg gör kontroller vid varje resa och ibland görs det också extrakontroller av UL:s biljettkontrollanter. 

Biljettkontrollen utförs av vår upphandlade leverantör Avarn Security. De är lätta att känna igen genom att de bär Avarns arbetskläder och en varselväst med texten Kontrollant eller Väktare. Om kontrollanterna är civilklädda ska de alltid kunna legitimera sig med en ID-bricka.

Vid en kontroll tittar vi på alla kunders biljetter för att se om de är giltiga för resan. Om du inte har en giltig biljett vid en biljettkontroll utfärdar kontrollanten eller tågvärden en tilläggsavgift.

Laglig rätt

Biljettkontroller på bussar och tåg görs med stöd av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Har du inte en giltig biljett vid en biljettkontroll säger lagen att vi kan utfärda en tilläggsavgift. 

Vad säger resevillkoren?

Vid en kontroll har personalen enligt våra resevillkor rätt att kräva att du ska visa eller lämna över din biljett samt ytterligare handlingar. Ytterligare handlingar kan vara till exempel legitimation eller studentlegitimation.  

Här hittar du våra resevillkor 

Bemötande

Kontrollanten ska genom sitt bemötande och agerande skapa trygghet och en god trivsel ombord för våra resenärer. Kontrollerna ska utföras enligt UL:s värderingar och präglas av serviceanda och korrekt bemötande oavsett situation. Våra kontrollanter ska alltid ta hänsyn till rådande omständigheter som eventuell trängsel, och alla kontroller ska göras på ett säkert sätt. 

Vanliga frågor: 

Vad gäller vid en biljettkontroll om jag reser med en appbiljett?

Det är ditt ansvar att se till att ha din biljett i din mobiltelefon hela resan och att se till att du kan visa upp denna vid en eventuell biljettkontroll. Reser du med en appbiljett ska du köpa biljetten innan resan påbörjas inom UL:s biljettområde, och se till att ha batteri i mobilen under hela resan.

När det är biljettkontroll på SL-pendeln?

Mellan Uppsala och Arlanda gäller UL:s taxa- och biljettregler och det finns ingen ombordförsäljning på SL-pendeln. För att en biljett ska vara giltig måste den köpas innan du går på tåget eller innan du reser in i UL:s biljettområde. Köp din UL-biljett i exempelvis UL-appen, i UL:s automater eller hos ett försäljningsombud.

Om jag reser med studentrabatt? 

Om du reser med en rabatterad biljett som student måste du ha en giltig studentlegitimation från Mecenat, Studentkortet eller WeStudents med SL-loggan på din fysiska eller digitala studentlegitimation. Annars får du en tilläggsavgift. 

Biljettkontroll på de som reser med skolkort?

En biljettkontrollant kan skriva en tilläggsavgift enligt Lagen (SFS 1977:67) om skolkortet inte uppfyller de krav som finns för att eleven ska kunna resa med det. 

Det här gäller för att resa med skolkort

Om jag råkat göra fel och fått en tilläggsavgift?

I vissa fall ligger missuppfattningar eller glömska bakom den felaktiga eller saknade biljetten. Vi förstår detta, men som resenär är det fortfarande du som ansvarar för att se till att du har en giltig biljett för din resa.

För att en biljett ska vara giltig för resa måste den finnas med under hela resan och kunna uppvisas vid en eventuell biljettkontroll. Tänk på att ta med din biljett när du reser eftersom en biljett som uppvisas i efterhand inte är giltig för den resa som tilläggsavgiften är utfärdad för.

Har du fått en tilläggsavgift och tycker den är felaktig behöver du kontakta oss på UL genom att fylla i vårt formulär för bestridan av tilläggsavgift, eller skriva ett brev till oss. Ett bestridande ska alltid göras skriftligt inom tio dagar från den dag som tilläggsavgiften utfärdades.

För mer information se UL:s allmänna köp- och resevillkor

Om dina personuppgifter

UL kan i vissa fall samla in personuppgifter i samband med en biljettkontroll. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.