Varför tanka när du kan blippa?

Det är smart att resa med buss och tåg. Det är inte bara bra för plånboken och hälsan utan också för miljön. Ju fler som reser tillsammans, desto bättre för oss alla. Att åka buss bidrar både till en bättre stadsmiljö och en bättre hälsa. Färre fordon i trafiken ger både lägre trafikbuller och mindre avgaser för dig att andas in.

Periodbiljett bäst om du reser mycket

Med en periodbiljett för 1 030 kronor reser du hur mycket du vill i UL-trafiken i 30 dagar. Det finns olika typer av periodbiljetter i vårt sortiment. Läs mer om vårt biljettsortiment.

Om du köper en periodbiljett har du fritt antal resor inom hela UL:s trafik med buss och tåg.

Vad kostar det per dag?

Här är kostnaden per dag baserad på hur många dagar per månad du reser:

  • 30 dagar/månad = 30 dagarsbiljett, ca 34 kronor per dag
  • 22 dagar/månad = 30 dagarsbiljett, ca 47 kronor per dag

Så här köper du biljett

Det ska vara enkelt att resa med bussar och tåg. Därför finns det många sätt att köpa biljett. Vilket passar bäst för dig? Läs mer om våra betalsätt.

UL-appen ger dig fler möjligheter

Vår app utvecklas ständigt med nya smarta funktioner. Här kan du till exempel enkelt köpa en resa med swish, reskassa eller betalkort, se bussen i realtid på en karta eller skicka biljetten till en kompis eller någon i familjen. Mer om appens fördelar.

Gratis vardagsmotion!

Kollektivtrafiken bidrar till att människor ökar sin vardagsmotion genom att gå eller cykla till närmaste station eller hållplats. Motionen blir ett naturligt inslag i vardagen. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister.

Din tid eller jobbtid?

Flera av våra regionbussar och Mälartåg har fritt wifi ombord. Så du som reser med oss kan utnyttja restiden för arbete eller att lyssna på en ljudbok. Eller varför inte koppla av och titta ut, eller ta en tupplur?

Säkerhet i kollektivtrafiken

Att åka kollektivt är mycket säkrare för dig. Som bussresenär har du hela åtta gånger mindre skaderisk än en bilist och otroliga 144 gånger mindre än en mc-förare.

Du bidrar till färre köer

När du åker buss hjälper du till att minska antalet fordon i trafiken vilket i sin tur ger färre köer samt ett öppnare och trevligare stadslandskap. Nästa gång du sitter på en fullsatt buss kan du tänka dig hur det skulle vara om alla dina medresenärer tog varsin bil i stället. En buss är ungefär 15 meter lång och om bussen har 50 resenärer skulle det motsvara en bilkö på 250 meter!

Fossilfri trafik

Vårt mål är att all UL:s trafik ska vara helt fossilfri från 2023. Som en del av satsningen har Gamla Uppsala Buss som kör stadstrafiken i Uppsala investerat i 12 nya elbussar. För att säkerställa elproduktionen har GUB monterat solceller på bussdepån i Fyrislund. Att resa kollektivt är hållbart. Privat bilåkande och transporter står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Den som tar bilen till jobbet släpper ut mer än 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagn, tunnelbana eller tåg.

Rättvishet och jämlika förutsättningar

Kollektivtrafiken skapar inte bara frihet för människor att ta sig dit de vill. Den kan även spela en viktig roll för att bryta utanförskap, minska barriärer och förbättra integrationen mellan olika stadsdelar, genom att öka kontakterna. Kollektivtrafiken är kort sagt ett verktyg för att skapa jämlika förutsättningar för medborgarna och bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle.

Genom att bidra till en stabil kollektivtrafik bidrar du till ett rättvisare och mer jämställt samhälle. Stora delar av befolkningen är beroende av en fungerande kollektivtrafik, särskilt barn, ungdomar, gamla och funktionshindrade. För dessa grupper skulle livskvaliteten drabbas hårt om kollektivtrafiken inte längre fanns.

Se filmen Kollektivtrafikens samhällsnytta, från Svensk kollektivtrafik. Kollektivtrafikens samhällsnytta - YouTube