Väderskydden byts ut

Kanske har du sett att reklamytorna i många av busskurerna i centrala Uppsala gapar tomma sedan en tid? All reklam är borttagen och det ser ganska trist ut. Det här beror på att avtalet med leverantören av de så kallade reklamfinansierade gatumöblerna (bland annat busshållplatsernas väderskydd) har löpt ut.

Det här gäller de reklamfinansierade väderskydden i centrala Uppsala, 107 stycken. Alltså väderskydd som har en yta för reklambudskap. De är upphandlade av Uppsala kommun, och nu har avtalet löpt ut. Den nya upphandling som pågår är överprövad och därför finns just nu ingen aktör för reklambudskap.

16 maj börjar nedmonteringen. Och 15 nya sätts upp.

Den 16 maj startar nedmonteringen av dessa 107 väderskydd, och när ett nytt avtal finns upprättat monteras nya väderskydd upp. Men redan under sommaren 2022 sätts 15 tillfälliga väderskydd upp på hållplatser med många resande, och under hösten sätts ytterligare 35 tillfälliga väderskydd upp. Det här innebär att ca 60 st hållplatser är utan väderskydd fram till att ett avtal med leverantör är tecknat.

Varför reklamfinansierat?

Reklamfinansierade gatumöbler så som väderskydd och offentliga toaletter innebär att leverantören (reklamföretaget) levererar nyttor och tjänster i utbyte mot reklamytor på allmän plats. Det betyder att dessa inte behöver finansieras av skattemedel. Att låta reklamytor finansiera exempelvis väderskydd är alltså kostnadseffektivt för skattebetalarna.

Nytt och tillgängligt

När ett nytt avtal tecknas kan de berörda 107 väderskydden ersättas av nya, tillgänglighetsanpassade, moderna väderskydd. Men alla byts inte på samma gång, arbetet kommer att pågå succesivt.

Miljön då?

Att byta ut de gamla väderskydden är bra för vår miljö. De nya har energisnåla digitala glasskåp för reklam, har återvunna material och metoderna för rengöring är miljövänliga. Drivmedel som används vid underhåll är förnybara.

Karta

Här finns en karta över de hållplatser och väderskydd som berörs. Se även lista nedan med namn på berörda hållplatser.

Länk till kartan

Lista över hållplatser

Läs mer 

Hos Uppsala kommun hittar du mer information kring avtalet av reklamfinansierade gatumöbler, bakgrund och syfte.

Länk till Uppsala kommun