Väderskydden vid hållplatser i centrala Uppsala

Våren 2022 plockades 107 väderskydd bort vid hållplatser i centrala delar av Uppsala. Det här beror på att avtalet med leverantören av de reklamfinansierade gatumöblerna, bland annat busshållplatsernas väderskydd, har löpt ut. Den nya upphandlingen är överprövad och därför saknas det i nuläget väderskydd på vissa av de 107 platserna.

På 39 av dessa 107 hållplatslägen monterade vi på UL upp egna väderskydd under hösten 2022. Ytterligare 50 hållplatser har fått fristående bänkar. Vi är långt ifrån nöjda med det här läget och ska presentera fler lösningar för berörda hållplatser under 2023.

Hållplatser som fick tillfälliga väderskydd hösten 2022:

Akademiska sjukhuset (B)
Akademiska sjukhuset södra (A)
Björkgatan (A)
Centralstationen (C1)
Centralstationen (C2)
Centralstationen (C3)
Centralstationen (C4)
Centralstationen (C5)
Centralstationen (E1)
Centralstationen (E2)
Ekonomikum (E)
Ekonomikum (F)
Flogsta centrum (A)
Fyrishov (E)
Glimmervägen (A)
Götgatan (A)
Heidenstamstorg (A)
Kantorsgatan (A)
Klostergatan (C)
Kungsängsesplanaden (A)
Kungsängsesplanaden (B)
Kvarntorget (C)
Lagerlöfsgatan (A)
Lundellska skolan (C)
Regementsvägen (B)
Regementsvägen (A)
Sammaritenshemmet (B)
Slottsbacken (A)
Slottsbacken (B)
Stadsbiblioteket (A)
Stadsbibllioteket (B)
Stålgatan södra (B)
Svandammen (C)
Svandammen (D)
Svartbäckens vårdcentral (A)
Svartbäckens vårdcentralen (B)
Täljstenen (A)
Uppsala Science park (A)
Uppsala Science park (B)
Västertorg (A)

Varför reklamfinansierat?

Reklamfinansierade gatumöbler så som väderskydd och offentliga toaletter innebär att leverantören (reklamföretaget) levererar nyttor och tjänster i utbyte mot reklamytor på allmän plats. Det betyder att dessa inte behöver finansieras av skattemedel. Att låta reklamytor finansiera exempelvis väderskydd är alltså kostnadseffektivt för skattebetalarna.

Nytt och tillgängligt

När ett nytt avtal tecknas kan de berörda 107 väderskydden ersättas av nya, tillgänglighetsanpassade, moderna väderskydd. Men alla byts inte på samma gång, arbetet kommer att pågå succesivt.

Miljön då?

Att byta ut de gamla väderskydden är bra för vår miljö. De nya har energisnåla digitala glasskåp för reklam, har återvunna material och metoderna för rengöring är miljövänliga. Drivmedel som används vid underhåll är förnybara.

Karta

Här finns en karta över de hållplatser och väderskydd som berörs. Se även lista nedan med namn på berörda hållplatser.

Länk till kartan

Lista över hållplatser

Läs mer 

Hos Uppsala kommun hittar du mer information kring avtalet av reklamfinansierade gatumöbler, bakgrund och syfte.

Länk till Uppsala kommun