Väderskydden byts ut

Kanske har du sett att reklamytorna i många av busskurerna i centrala Uppsala gapar tomma sedan en tid? All reklam är borttagen och det ser ganska trist ut. Det här beror på att avtalet med leverantören av de så kallade reklamfinansierade gatumöblerna (bland annat busshållplatsernas väderskydd) har löpt ut.

Det här gäller de reklamfinansierade väderskydden i centrala Uppsala, 107 stycken. Alltså väderskydd som har en yta för reklambudskap. De är upphandlade av Uppsala kommun, och nu har avtalet löpt ut. Den nya upphandlingen är överprövad och därför finns just nu ingen aktör för reklambudskap, därför monteras väderskydden ner av tidigare reklamaktör.

Arbetet är igång

Den 16 maj startade nedmonteringen av dessa 107 väderskydd, och när ett nytt avtal finns upprättat monteras nya permanenta väderskydd upp. Reklamaktören har meddelat att tidplanen måste revideras och därför har avetableringen av befintliga väderskydd försenats. Nu är arbetet gång igen med följande tidplan:

Väderskydden monteras ned i tre etapper:
Etapp 1, vecka 20 – 22: Borttagning av glas, arbetet utförs nattetid.
Etapp 2, vecka 23, 26 – 27: Rivning av metalldel, arbetet utförs nattetid.
Etapp 3, vecka 35 – 38: Borttagning av betongplatta och återställande av mark, arbetet utförs dagtid.

39 st tillfälliga väderskydd monteras upp:
Vecka 38 – 47: UL monterar upp 39 st egna tillfälliga väderskydd. Även ca 50 st bänkar placeras ut under höst/vinter.

Följande hållplatser får tillfälliga väderskydd under hösten 2022

Akademiska sjukhuset (B)
Akademiska sjukhuset södra (A)
Björkgatan (A)
Centralstationen (C1)
Centralstationen (C2)
Centralstationen (C3)
Centralstationen (C4)
Centralstationen (C5)
Centralstationen (E1)
Centralstationen (E2)
Ekonomikum (E)
Ekonomikum (F)
Flogsta centrum (A)
Fyrishov (E)
Glimmervägen (A)
Götgatan (A)
Heidenstamstorg (A)
Kantorsgatan (A)
Klostergatan (C)
Kungsängsesplanaden (A)
Kungsängsesplanaden (B)
Kvarntorget (C)
Lagerlöfsgatan (A)
Lundellska skolan (C)
Regementsvägen (B)
Regementsvägen (A)
Sammaritenshemmet (B)
Slottsbacken (A)
Slottsbacken (B)
Stadsbiblioteket (A)
Stadsbibllioteket (B)
Stålgatan södra (B)
Svandammen (C)
Svandammen (D)
Svartbäckens vårdcentral (A)
Svartbäckens vårdcentralen (B)
Täljstenen (A)
Uppsala Science park (A)
Uppsala Science park (B)
Västertorg (A)

Arbetet framåt

På sikt är vår ambition att ersätta alla 107 väderskydden som tas bort med nya. De hållplatser som inte får väderskydd får en bänk. I dagsläget kan vi inte säga när alla 107 st väderskydd och bänkar är på plats.

Varför reklamfinansierat?

Reklamfinansierade gatumöbler så som väderskydd och offentliga toaletter innebär att leverantören (reklamföretaget) levererar nyttor och tjänster i utbyte mot reklamytor på allmän plats. Det betyder att dessa inte behöver finansieras av skattemedel. Att låta reklamytor finansiera exempelvis väderskydd är alltså kostnadseffektivt för skattebetalarna.

Nytt och tillgängligt

När ett nytt avtal tecknas kan de berörda 107 väderskydden ersättas av nya, tillgänglighetsanpassade, moderna väderskydd. Men alla byts inte på samma gång, arbetet kommer att pågå succesivt.

Miljön då?

Att byta ut de gamla väderskydden är bra för vår miljö. De nya har energisnåla digitala glasskåp för reklam, har återvunna material och metoderna för rengöring är miljövänliga. Drivmedel som används vid underhåll är förnybara.

Karta

Här finns en karta över de hållplatser och väderskydd som berörs. Se även lista nedan med namn på berörda hållplatser.

Länk till kartan

Lista över hållplatser

Läs mer 

Hos Uppsala kommun hittar du mer information kring avtalet av reklamfinansierade gatumöbler, bakgrund och syfte.

Länk till Uppsala kommun