Uppsala utvecklas

Trafikförändringar längs Hugo Alfvéns väg

Projekt: Spårväg

Berörda busslinjer: 11, 107

Period: Start oktober 2024. Arbetstiden är ca 12 månader.

Ledningsomläggningen på Vårdsätravägen och Hugo Alfvéns väg gör att östra delen av cirkulationsplatsen stängas av i korsningen Vårdsätravägen - Hugo Alfvéns väg. Busshållplatser längs Hugo Alfvéns väg kommer flyttas och justeras under arbetsområdets olika etapper.

Trafikförändringen under byggtid innebär att linje 11 och linje 107 får en tillfällig linjesträckning längs Bernadottevägen, hållplatserna August Södermans väg och Bandstolsvägen får tillfälliga hållplatslägen i närheten av de befintliga. Hållplatsen Martallsvägen stängs av. Det innebär att cirka 275 resenärer får en annan hållplats under perioden.

Karta nuläge

Hugo Alfvéns väg nuläge.png

Karta förslag

Kartbilden visar Vårdsätravägen och östra delen av cirkulationsplatsen som stängas av i korsningen Vårdsätravägen - Hugo Alfvéns väg. Kartan visar den tillfälliga omledningen av linje 11 och linje 107, placeringen av avstängd busshållplats Martallsvägen. Båda linjerna kör tillfälligt Bernadottevägen med busshållplats Spinnrocksvägen, trafikeras av linje 7, 11, 107. Kartan visar placering av busshållplatser längs Hugo Alfvéns väg, busshållplats August Södermans väg, trafikeras av linje 7 samt busshållplats Bandstolsvägen, trafikeras av linje 7, 751. Längs Vårdsätravägen är busshållplats Källbovägen placerad, trafikeras av linje 11, 107, samt busshållplats Djurgårdsvägen, trafikeras av linje 11, 107.

Hugo Alfvéns väg förslag.png


Frågor och svar

Påverkas min hållplats "August Södermans väg" av dessa förarbeten?
Ja, hållplatsen kommer att påverkas på så sätt att den kommer flyttas temporärt under tiden förarbetena pågår. Hållplatsen kommer vara tillfällig och enklare utan väderskydd under byggtiden men alltid finnas inom 10–30 meter från nuvarande läge.

Påverkas min hållplats "Bandstolsvägen" av dessa förarbeten?
Ja, hållplatsen kommer att påverkas på så sätt att den kommer flyttas temporärt under tiden förarbetena pågår. Hållplatsen kommer vara tillfällig och enklare utan väderskydd under byggtiden men alltid finnas inom 10–30 meter från nuvarande läge.

Vilka busslinjer får nya sträckningar på grund av dessa förarbeten?
Linje 11 och linje 107 kommer att få en annan sträckning och i stället köra av Vårdsätravägen till Bernadottevägen och därefter höger på Hugo Alfvéns väg och tillbaka till Vårdsätravägen igen.

Jag använder hållplats Martallsvägen, var ska jag kliva av/på i stället?
Under perioden som linje 11 och 107 trafikerar Bernadottevägen kommer hållplats "Spinnrocksvägen" att ersätta "Martallsvägen".

Jag är boende på Bernadottevägen och blir störd av all busstrafik och annan trafik på min gata. Vem kan jag prata med?
Du får vända dig till Uppsala kommun för att lämna synpunkter.

Varför kan inte min busslinje (11/107) fortsätta som vanligt på Vårdsätravägen genom rondellen?
Det finns ett större ledningspaket som ligger tvärs över vägen och kräver en avstängning och omledning av trafik. Mer information finns på Uppsala kommuns hemsida.

Hur stort förarbete är det på Hugo Alfvéns väg egentligen?
Förarbete med ledningsomläggning och trädfällning sträcker sig från Vårdsätravägen mellan Bernadottevägen och cirkulationsplatsen vid Hugo Alfvéns väg samt hela vägen ner till cirkulationsplatsen vid Gottsunda C.

Hur länge pågår förarbetena på Hugo Alfvéns väg?
Vägarbetet pågår under 12 månader.

Från vilket datum kommer hållplats Martallsvägen att stängas av?
Den senaste informationen hittar du i reseplanerare på ul.se eller i UL-appen och anslag sätts upp på hållplatsen i god tid innan flytt.

Jag är boende i området längs Hugo Alfvéns väg och jag vill prata med någon om dessa arbeten. Var kan jag vända mig?
Uppsala kommun är ansvarig för att planera och genomföra dessa förarbeten så vänd dig till dom.

Jag reser med linje 7/155/751, hur kommer min resa att påverkas av dessa förarbeten på Hugo Alfvéns väg?
Dessa linjer går som vanligt och påverkas inte av arbetet med ledningsomläggning.

Hur påverkas cykelvägen av förarbetena?
Uppsala kommun är väghållare och informationen finns på deras hemsida.