Nytt linjenät i Enköping

Nya gröna stadsbussar

Skiss stadsbuss i stadsmiljö

De nya fordonen är Volvo 7900 S-Charge. Elhybridbussar, gröna till färgen. En självladdande elbuss som kan köras enbart på el. De har en elmotor på 110 kW, en Euro 6-dielsemotor på 5 liter och automat växellåda.

Bussarna har eldrivna dörrar som är snabba och som minskar bränsleförbrukningen.
Styrsystemet ger en enklare manövrering i rondeller och kurvor, en hög körkomfort och mindre slitage på förarens nacke och axlar.

I bussarna finns 32 säten varav ett fällbart. Luftkonditioneringen har separata klimatzoner för förare och resenärer.

Enköpings bussar körs med en blandning av el och HVO och flottan består av 11 fordon.

Så här fungerar elhybridbussen

  • Bussen är självladdande och till viss del eldriven.
  • Bussen återvinner kontinuerligt energi och laddar batteriet vid bromsning och utförskörning. Smart optimering baserat på ruttanalys gör det möjligt att köra på eldrift i 1 km i hastigheter på upp till 50 km/h.
  • Bussarna har ett helelektriskt system vilket gör att de kan köra utsläppsfritt på längre sträckor.
  • Bussens hybridläge hanteras med intelligent zonindelning, vilket ger stor flexibilitet i driften och eliminerar buller och utsläpp i fördefinierade områden, så kallad geofencing.
  • Eftersom bussens energiåtervinningssystem används för att ladda batterierna under drift krävs ingen ladd infrastruktur. Bussen kan köras i elektriskt läge i upp till en kilometer och med hastigheter upp till 50 km/h. Detta leder till betydande bränslebesparingar samt minskade koldioxidutsläpp och buller.
  • Med stöd av geofencingsystem kan bussen programmeras för att köra i elektriskt läge i miljözoner eller i områden där det är fördelaktigt för staden, till exempel på busshållplatser och i stadskärnor.