Kommande banarbeten inom UL:s trafikområde

Här kan du se vilka banarbeten som berör Mälartågs sträckor Uppsala – Gävle och Uppsala – Sala samt SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm samt Bålsta och Stockholm.

Banarbeten med start i maj 2024

Mälartåg Sala – Uppsala 29 april – 2 juni
Påverkad sträcka: Sala – Uppsala. Påverkan på vissa tidiga och sena avgångar.

Banarbeten med start i juni 2024

Mälartåg Sala – Uppsala 1 juni
Avgången kl. 22.08 (tåg 12194) från Sala ställs in Sala–Morgongåva och ersätts med buss.

Avgången kl. 21.20 (tåg 12171) från Uppsala Centralstation ställs in Sala – Morgongåva och ersätts med buss.

Mälartåg Sala – Uppsala 2, 9 och 16 juni
Avgången kl. 8.01 (tåg 12108) från Sala är inställd. 

Avgången kl. 7.17 (tåg 12115/2115) mellan Uppsala och Sala är inställd.

SL-pendeln Stockholm – Uppsala 10-15 juni
Inställd pendeltågstrafik kl. 0.00-5.00 till Arlanda. Tågen stannar vid Rosersberg och Märsta i stället för Arlanda C. Buss 40K ersätter mellan Märsta och Arlanda C.

SL-pendeln Uppsala – Stockholm 24 juni – 18 augusti
Enkelspårspårsdrift genom Solna vilket medför att vissa pendeltåg inte stannar vid Solna och Ulriksdal.

SL-pendeln Bålsta 29 juni – 11 augusti
Ingen tågtrafik Stockholm C – Bålsta under perioden 29 juni – 11 augusti. Buss ersätter.

Du som reser under tider med banarbete kan läsa mer om dessa på sl.se och malartag.se.