Har du upptäckt linje 34 eller fått ett sms från oss om nya resmöjligheter?

Vad?

I samband med att nya busslinje 34 lanseras i Bålsta, testar vi nudging och beteendevetenskapliga metoder för att underlätta för invånare och anställda i Bålsta att ställa om till hållbara resor.

Varför?

Region Uppsala och UL har ambitiösa mål om att öka andelen resor med kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt. För att förbättra förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken görs just nu förändringar av linjenätet i Bålsta. Om detta kan du läsa mer här: Nu händer det grejer i Bålsta!

Syftet med insatsen bakom Resvana handlar om att få fler att upptäcka kollektivtrafiken och de förutsättningar man har att resa hållbart i närområdet.

Hur?

Metoden som vi använder är nudging, vilket innebär att man, utan att använda piskor, morötter eller ändrar valmöjligheterna, underlättar för och framställer hållbara val mer attraktivt. Genom att svara på olika frågor om personliga preferenser när det gäller det egna resandet, blir du guidad till information som ska passa din livssituation och din resval så bra som möjligt. Nedan kan du läsa mer om hur.

Tjänsten Resvana stärker arbetet med att lansera de nya bussmöjligheterna i Bålsta

UL samarbetar med företaget Nudgd för att sprida information om den nya busslinjen 34 i Bålsta. SMS-utskick görs till boende i närheten av den nya busslinjen. Anställda i Logistik Bålsta-området får information via skärmar i området. Båda kommunikationskanalerna innehåller en länk till en digital plattform kallad Resvana.

Resvana Bålsta telefon-illustration.png

Projektet syftar till att uppmuntra dessa målgrupper till att testa den nya busslinjen och förhoppningsvis börja resa regelbundet. Vi tror att många kommer att gilla linjen och fördelarna den kan medföra, inte minst för klimat och miljö vid byte från bil till kollektivtrafik.

Även du som inte får riktad information till din telefon eller arbetsplats är välkommen att gå in på plattformen: Resvana för linje 34.

Nudgd och plattformen Resvana erbjuder digitala tjänster, koncept och rådgivning inom beteendedesign och har samarbetat med många kommuner och regioner i liknande projekt, alltid för att underlätta för människor att göra hållbara val och agera i enlighet med de globala hållbarhetsmålen.

Resvana illustration_webb.png

Den 10 december 2023 går startskottet för det nya linjenätet i Bålsta tätort. Då är det premiär för den första nya linjen, 34:an, som går mellan Bålsta station och Logistik Bålsta. Linje 34 är den första av fyra nya linjer i det nya och effektiva linjenät som lanseras i sin helhet i augusti 2025.

10 december sker också en rad förändringar i det befintliga linjenätet, allt för att förbereda för det nya förbättrade och förenklade linjenätet.