Företag

Instruktion för Företagskort Flex

Med Företagskort Flex kan ni köpa biljetter ombord på UL:s bussar, i biljettautomater och i biljettvalidatorer. Ni reser så mycket eller lite ni vill, och efter varje månad sammanställs alla biljettköp på en samlingsfaktura som skickas till företaget.

 • Res hur många ni vill
 • Gäller på alla UL:s bussar och tåg*
 • Res med SL-pendeln till Stockholm tur & retur med 24-timmarsbiljett för UL/SL

* På tågen sker ingen försäljning ombord, biljett behöver därför köpas innan ombordstigning.

Köp biljett ombord på en UL-buss: 

 1. Säg till föraren att ni vill betala med ett Företagskort Flex och lämna fram kortet till föraren.
 2. Säg hur många biljetter ni vill köpa av kategori vuxen respektive rabatterad. 
 3. Föraren skriver ut pappersbiljetter, alternativt lägger biljetterna elektroniskt på Flex-kortet. Ha biljetterna tillgängliga under hela resan. 

Biljettautomat och biljettvalidator 

På bilden här nedanför syns en biljettautomat och en biljettvalidator. Inom UL:s trafikområde finns det biljettautomat eller biljettvalidator på alla stationer som trafikeras av Mälartåg och SL-pendeln. Biljetter som köps i biljettautomat kommer alltid ut i pappersformat. Biljetter som köps i biljettvalidator läggs alltid elektroniskt på kortet, du får alltså ingen pappersbiljett.

UL-automater

Köp biljett i biljettautomat:  

 1. Välj Köp enkelbiljett.
 2. Välj Ja.

Instruktion biljettautomat

3. Håll Flex-kortet mot läsaren. 

4. Välj biljett. 

Instruktion biljettautomat

5. Välj hur många som ska resa, och klicka på Nästa. 

6. Välj Företagskort Flex som betalsätt. Biljetten skrivs ut på papper, behåll den under hela resan. 

Instruktion biljettautomat

 

Köp biljett i biljettvalidator: 

 1. Välj Köp biljett. 
 2. Håll Flex-kortet mot läsaren. 
 3. Välj biljett. 

Instruktion biljettautomat

4. Välj vuxen eller rabatterad och tryck på summan. 

5. Håll Flex-kortet mot läsaren så att biljetten laddas in elektroniskt på kortet. 

Instruktion biljettautomat

Om du vill se vilka biljetter som finns på kortet, välj Visa kortinnehåll på startskärmen och håll Flex-kortet mot läsaren.