Villkor

Köpvillkor vid beställning mot faktura

Köpvillkor vid beställning mot faktura

Företag

Vid resor med UL och användning av UL:s produkter gäller UL:s allmänna köp- och resevillkor. Vid beställning och användning av produkter från UL:s företagssortiment gäller även följande särskilda villkor. 

Definitioner:
"Produkt" avser periodbiljett, reskassa, värdekod, förköpsbiljetter och Företagskort Flex. 
"Beställare" avser den kund (juridisk person) som beställer produkter ur UL:s företagssortiment. 
"Användare" avser person, exempelvis anställd, student eller medlem, som använder produkten i UL-trafiken.

§ 1. Säkerhet kring personuppgifter
UL är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som beställaren lämnar i samband med beställning av UL:s biljetter.

De uppgifter som beställaren lämnar, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress, används för att kunna bekräfta din beställning, genomföra försäljningen av UL:s biljetter till företaget via denna webbplats samt att i efterhand informera kring sådant som rör beställning via faktura.

UL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda företagsuppgifter. Du som beställare har rätt att få information om behandlingen av dina uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om beställaren har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan beställaren kontakta UL på nedan angivna adresser eller telefonnummer.

Region Uppsala
Trafik och samhälle
UL Försäljning
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 00 00
E-post: foretag@ul.se
Momsregistreringsnummer: 232100-0024

§ 2. Betalning
UL förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning av nya kunder.

UL fakturerar beställaren för beställda produkter enligt gällande överenskomna priser, specificerade på fakturan, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

Köp gjorda med Företagskort Flex faktureras månadsvis.

Vid en pris-, zon- eller biljettjustering måste beställda biljetter startas inom en månad från datumet för justeringen, för att erhålla det gamla priset.

Vid beställning av förköpsbiljetter där det sammanlagda värdet understiger 1000 kronor (inklusive moms) har UL rätt att ta ut en expeditionsavgift på 150 kronor.

§ 3. Leverans
UL skickar beställningen till företagets leveransadress inom 5 arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Postens leveranstid tillkommer utöver detta.

Produkter beställda av företagskunder som tillhör Region Uppsala eller Uppsala kommun skickas med intern region- respektive kommunpost. UL ansvarar inte för, och ersätter inte, beställningar som förloras efter att de skickats med intern post.

Beställda produkter kan hämtas ut hos UL om beställaren valt det som leveranssätt i beställningen. 

§ 4. Förlustgaranti
Reskassa och periodbiljetter (ej årsbiljett) laddas på opersonliga kort. För att kunna nyttja förlustgaranti måste kortet registreras på ul.se. Ersättningskort skickas till den person som registrerat kortet enligt de regler som beskrivs i UL:s allmänna köp- och resevillkor § 5. 

Företagskort År omfattas automatiskt av förlustgaranti. Förlustanmälan görs via webbformulär på ul.se/foretag eller via mail till foretag@ul.se. UL ersätter inte de eventuella kostnader för annan biljett eller annat färdmedel under tiden från det att beställaren gjort förlustanmälan och fram till att beställaren fått ersättningskort.

Företagskort Flex omfattas automatiskt av förlustgaranti. Förlustanmälan görs via webbformulär på ul.se/foretag eller via mail till foretag@ul.se. Vid förlust av Företagskort Flex är beställaren betalningsansvarig för biljetter köpta med Flex-kortet fram till det att UL mottagit en skriftlig förlustanmälan. 

§ 5. Giltighet
5.1 Giltighet för värdekoder
Värdekoder kan lösas in i UL-appen inom ett (1) år från leveransdatum, därefter blir värdekoderna ogiltiga och kan inte längre användas. Vid inlösen i UL-appen skapas en biljett med den giltighet som beställaren valt i beställningen. Biljetten startas omedelbart när värdekoden löses in i UL-appen.

UL:s ansvar för UL-appen beskrivs i § 3.5.3 i UL:s allmänna köp- och resevillkor. 

5.2 Giltighet för förköpsbiljetter
För att förköpsbiljetten ska vara giltig vid resa måste samtliga fält på biljetten vara ifylld med bläck/beständig penna innan resan påbörjas. Uppgifter som är helt eller delvis ifyllda på biljetten kan inte ändras i efterhand.

§ 6. Förseningsersättning
Vid resa med kort och/eller biljett köpt ur UL:s företagssortiment gäller de regler för ersättning vid försening som beskrivs i UL:s allmänna köp- och resevillkor § 7.

§ 7. Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av UL:s biljetter inte medför någon ångerrätt. 

§ 8. Återlösen
Värdekoder, förköpsbiljetter, och UL-kort med periodbiljetter som har giltighet på upp till och med 30 dagar, återlöses ej.

UL-kort laddade med reskassa kan återlösas enligt de regler som beskrivs i UL:s allmänna köp- och resevillkor § 6.1.3. Om återlösen av UL-kort med reskassa ska ske via kreditfaktura till beställaren behöver beställaren kontakta foretag@ul.se för mer information.  

§ 9. Missbruk
Produkter beställda från UL:s företagssortiment får inte säljas vidare. Vid missbruk förbehåller sig UL rätten att kunna spärra beställaren från vidare köp från UL:s företagssortiment. 

Köpvillkor vid beställning mot faktura

Privatperson

Dessa villkor tillämpas för privatpersoner vid beställning av årsbiljett mot faktura på ul.se.

§ 1. Säkerhet kring personuppgifter

UL är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som kunden lämnar i samband med beställning av UL:s årsbiljetter.

De uppgifter som kunden lämnar, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress, används för att kunna bekräfta din beställning, genomföra försäljningen av UL:s biljetter till kunden via denna webbplats samt att i efterhand informera kring sådant som rör beställning via faktura.

Beställaren måste enligt lag ha fyllt 18 år för att beställa via Internet. Denna lag gäller även för köp av UL:s biljetter.

UL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du som beställare har rätt att få information om behandlingen av dina uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta UL på nedan angivna adresser eller telefonnummer.

Region Uppsala
Trafik och samhälle
UL Försäljning
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 00 00
E-post: kort@ul.se
Momsregistreringsnummer: 232100-0024

§ 2. Betalning
UL fakturerar beställaren för beställda biljetter enligt gällande överenskomna priser, specificerade i fakturaunderlag, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

Vid en pris-, zon- eller biljettjustering måste beställda biljetter startas inom en månad från datumet för justeringen, för att erhålla det gamla priset.

§ 3. Leverans
Vi skickar beställda biljetter till beställarens folkbokföringsadress senast fem arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Tänk på att postens leveranstid tillkommer utöver detta.

§ 4. Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av UL:s biljetter inte medför någon ångerrätt. Däremot hänvisas till § 5 som tar upp UL:s regler för återköp.

§ 5. Fel, försening, återköp och förlorade kort
Överensstämmer inte leverans med beställning eller vid försening ber vi beställaren att ta kontakt med oss på 0771-14 14 14.

Förlorade eller trasiga kort ersätts utan kostnad efter anmälan via ul.se eller efter samtal med UL Kundtjänst. Läs mer om vår förlustgaranti under våra allmänna köpvillkor.

§ 6. Missbruk
UL förbehåller sig rätten att spärra en person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

§ 7. Övrigt
UL förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för att säkerställa beställarens kreditvärdighet.