Villkor

Köpvillkor beställning mot faktura

Köpvillkor vid beställning mot faktura

Företag

Dessa villkor tillämpas för företag vid beställning av UL:s företagsbiljetter mot faktura på ul.se.

§ 1. Säkerhet kring personuppgifter
UL är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som företaget lämnar i samband med beställning av UL:s biljetter.

De uppgifter som företaget lämnar, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress används för att kunna bekräfta din beställning, genomföra försäljningen av UL:s biljetter till företaget via denna webbplats samt att i efterhand informera kring sådant som rör beställning via faktura.

UL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda företagsuppgifter. Du som beställare har rätt att få information om behandlingen av dina uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om företaget har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan företaget kontakta UL på nedan angivna adresser eller telefonnummer.

Trafik och samhälle
Region Uppsala
Box 1400
751 44 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
Momsregistreringsnummer: 232100-0024
foretag@ul.se

§ 2. Betalning
UL fakturerar beställaren för beställda biljetter enligt gällande överenskomna priser, specificerade i fakturaunderlag, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

Vid en pris-, zon- eller biljettjustering måste beställda biljetter startas inom en månad från datumet för justeringen, för att erhålla det gamla priset.

Vid beställning av förköpsblock där det sammanlagda värdet understiger 1000 kronor (inklusive moms) har UL rätt att ta ut en expeditionsavgift på 150 kronor.

UL förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning av nya kunder.

§ 3. Leverans
Vi skickar beställningen till företagets leveransadress som senast 5 arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Tänk på att postens leveranstid tillkommer utöver detta.

Beställningar gjorda av företagskunder som hör till Region Uppsala eller Uppsala kommun skickas, om inte kunden i beställningen angivit något annat, med intern region- respektive kommunpost. UL ansvarar inte för, och ersätter inte, beställningar som förloras efter att de skickats med intern post. Därför så erbjuds också upphämtning av leveransen på huvudkontoret som finns i Regionens Hus på Storgatan 27.

Vid försenad leverans så kontaktas UL snarast för utredning av förseningen.

§ 4. Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av UL:s biljetter inte medför någon ångerrätt. Däremot hänvisas till § 5 som tar upp UL:s regler för återköp.

§ 5. Fel , återköp och förlorade kort
Beställaren ansvarar för att rätt biljetter beställs och UL återköper ej felaktigt beställda biljetter.

Förköpsblock återköps ej.

UL ansvarar inte för, och ersätter inte, påladdning av reskassa på ett av företagskunden, felaktigt angivet företagskort.

§ 6. Missbruk
UL kan komma att blockera företag från vidare användning av denna tjänst vid eventuellt missbruk av tjänsten.

§ 7. Företagskort År och Flex
Företaget ansvarar för att förvara Företagskort Flex-korten på ett säkert sätt. Vid eventuell förlust av kortet så är företaget betalningsansvarig för resor gjorda fram till det att UL mottagit en anmälan om att spärra kortet.

Företagskort År och Flex får endast användas av anställda och inte säljas vidare. 

Köpvillkor vid beställning mot faktura

Privatperson

Dessa villkor tillämpas för privatpersoner vid beställning av årsbiljett mot faktura på ul.se.

§ 1. Säkerhet kring personuppgifter

UL är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som kunden lämnar i samband med beställning av UL:s årsbiljetter.

De uppgifter som kunden lämnar, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress används för att kunna bekräfta din beställning, genomföra försäljningen av UL:s biljetter till kunden via denna webbplats samt att i efterhand informera kring sådant som rör beställning via faktura.

Beställaren måste enligt lag ha fyllt 18 år för att beställa via Internet. Denna lag gäller även för köp av UL:s biljetter.

UL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du som beställare har rätt att få information om behandlingen av dina uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta UL på nedan angivna adresser eller telefonnummer.

Trafik och samhälle
Region Uppsala
Box 1400
751 44 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
Momsregistreringsnummer: 232100-0024
kort@ul.se

§ 2. Betalning
UL fakturerar beställaren för beställda biljetter enligt gällande överenskomna priser, specificerade i fakturaunderlag, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

Vid en pris-, zon- eller biljettjustering måste beställda biljetter startas inom en månad från datumet för justeringen, för att erhålla det gamla priset.

§ 3. Leverans
Vi skickar beställda biljetter till beställarens folkbokföringsadress senast fem arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Tänk på att postens leveranstid tillkommer utöver detta.

§ 4. Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av UL:s biljetter inte medför någon ångerrätt. Däremot hänvisas till § 5 som tar upp UL:s regler för återköp.

§ 5. Fel, försening, återköp och förlorade kort
Överensstämmer inte leverans med beställning eller vid försening ber vi beställaren att ta kontakt med oss på 0771-14 14 14.

Förlorade eller trasiga kort ersätts utan kostnad efter anmälan via ul.se eller efter samtal med UL Kundtjänst. Läs mer om vår förlustgaranti under våra allmänna köpvillkor.

§ 6. Missbruk
UL förbehåller sig rätten att spärra en person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

§ 7. Övrigt
UL förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för att säkerställa beställarens kreditvärdighet.