Köpvillkor Autogiro

Vid resor med UL och användning av UL:s produkter gäller UL:s allmänna köp- och resevillkor. För betalning av UL-biljett via autogiro gäller även följande särskilda villkor.

1. Villkorens ändamål och tillämpning
Dessa bestämmelser gäller för UL:s autogiro och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan UL och dess kunder rörande autogiro.

Med autogiro menas ett löpande avtal mellan UL och kund avseende betalning och användning av autogiro.

2. Autogiro
Autogiro kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Autogiro tecknas genom att fylla i blanketten ”Medgivande till betalning genom Autogiro Privat”. Kunden blir på så sätt registrerad i UL:s kundregister. UL behandlar alla personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Autogirokund samtycker till att UL sparar uppgifterna inklusive personnummer i UL:s kundregister och använder dessa för att administrera UL:s kort. Autogirokunder har därmed automatisk förlustgaranti och kan anmäla sitt kort som förlorat och få ett nytt.

Autogirot gäller från och med vald startmånad. Autogirot startar den första i varje månad och blanketten ska vara UL tillhanda senast den 15:e i månaden innan biljetten skall startas. Kunden betalar aktuellt pris de 10 första månaderna, månad 11 och 12 är betalningsfria. För Pensionärsbiljett gäller betalning i 12 månader.

3. Kundens ansvar
Autogirokund åtar sig att omgående informera UL vid byte av namn, adress eller bankkonto. Särskild blankett eller webbformulär finns.

4. UL:s ansvar
UL reserverar sig för eventuella prisjusteringar under pågående autogiroperiod. UL reserverar sig för att i skälig omfattning ändra dessa villkor. Sker en prisjustering betalar kunden det nya priset.

5. Giltighet
Autogirobiljetten är opersonlig och kan användas av annan än kortinnehavaren. Pensionärsbiljetten kan endast användas av personer fyllda 65 år eller som är berättigade med intyg ifrån Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Dock kan endast en kund resa på biljetten per gång.

Biljetten är opersonlig och gäller för obegränsat antal resor inom aktuell zon under avtalsperioden.

6. Betalning
Kunden betalar månadsvis i förskott genom automatiskt uttag från kundens bankkonto. Betalning sker den 27:e varje månad (eller nästföljande bankdag) och avser betalning för nästkommande månad. Om det inte finns tillräckligt stort belopp vid första uttagsförsöket görs ytterligare 3 uttagsförsök under de kommande bankdagarna.

Kan inte pengar dras från kontot skickas en påminnelsefaktura till kunden för manuell inbetalning av aktuellt belopp. Är inte betalningen UL tillhanda inom utsatt tid avslutas autogirot och biljetten spärras från nästkommande månad. Sker det att en påminnelsefaktura behöver skickas fyra gånger under en 12-månadersperiod från och med startmånad så sägs autogirot upp och biljetten spärras.

7. Avsluta/förnya
Kund som vill avsluta sitt autogiro måste meddela UL före den 15:e i månaden innan, eller makulera sitt medgivande hos banken innan beloppet för den aktuella månaden är dragen. Där med är också möjligheten att få två månader gratis förbrukad. Har kund haft autogirobiljetten kortare än ett (1) år tas en expeditionsavgift ut. För att bli autogirokund igen och få en ny biljett, måste en ny beställning göras. Kund kan inte göra uppehåll eller frysa sitt autogiro. 

UL har rätt att säga upp autogirot om kund bryter mot UL:s köpvillkor.

8. Övrigt
Återbetalning av dragning(ar) görs endast vid dödsfall eller vid särskilda omständigheter och i samband med uppsägning av biljetten, samt efter kontroll att biljetten inte använts under perioden. Återbetalning kan endast göras för hela, icke påbörjade, månader.

 

Senast uppdaterat 2021-12-10.