Tillfällig enkelbiljett

Just nu går det inte att köpa biljett ombord på de flesta av våra bussar med betalkort eller reskassa laddad på ett UL-kort, eftersom platsen runt föraren är avstängd. Ett betalsätt som vi ofta hänvisar till är UL-appen, men vi är medvetna om att det finns de som av olika anledningar inte kan använda appen för att kunna köpa en biljett. Därför har vi tagit fram en tillfällig enkelbiljett med reskassepris som kan köpas i förväg hos våra försäljningsombud.

Res bara om du måste

UL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika kollektivtrafiken. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. 

Nytt från 1 juni 2021 - ny version av vilande biljetter!

Från och med 1 juni 2021 finns vilande (ostartade) enkelbiljetter att köpa hos alla UL:s försäljningsombud. Dessa biljetter kan användas inom 30 dagar från köpdatum och du fyller själv i resdatum och tid på biljetten i samband med att du ska resa. Biljetterna finns för alla UL-zoner.

Tänk på att inte köpa fler biljetter än du tror att du kommer använda, då återlösen inte tillämpas. Se särskilda villkor längre ner på denna sida. 

Här är en exempelbild på den nya biljettens utseende: 

Hur används biljetterna?

Nya vilande enkelbiljetterna (säljstart 1 juni 2021):
Du kan använda biljetten inom 30 dagar från köpdatum och fyller själv i resdatum samt resans starttid på biljetten när du ska resa. Biljetten kan då användas att resa med i 75, 90 eller 120 minuter beroende på antal zoner. Sista användningsdatum samt hur lång giltighetstiden är står på biljetten. 

Gröna biljetterna: 
Du kan använda biljetten senast 31 juli 2021, och fyller själv i resdatum samt resans starttid på biljetten när du ska resa. Biljtten kan då användas att resa med i 75, 90 eller 120 minuter beroende på antal zoner. 

1 zon: 75 minuter
2 zoner: 90 minuter
3 zoner eller mer: 120 minuter

I vilka zoner kan biljetten användas? 

De nya vilande enkelbiljetterna (säljstart 1 juni 2021) finns för alla UL-zoner och alla olika zon-kombinationer inom UL:s trafikområde. 

Här finns en zonkarta.

Var säljs tillfälliga enkelbiljetter?

Du kan köpa vilande enkelbiljetter hos alla UL:s försäljningsombud från och med 1 juni 2021.

Här finns en lista över försäljningsombuden.

Priser

ungdom 17 kr per zon
Vuxen 27 kr per zon

Särskilda villkor

UL:s allmänna köp- och resevillkor gäller, samt följande särskilda villkor enligt §1:

  • Vilande biljetten (säljstart 1 juni 2021) går att köpa tills annat anges och måste användas inom 30 dagar från köptillfället, därefter blir biljetten ogiltig och kan inte längre användas. 
  • Vilande biljetten kan köpas hos UL:s försäljningsombud. 
  • För att biljetten ska vara giltig vid resa måste resdatum och resans starttid fyllas i med bläck/beständig penna på biljetten innan ombordstigning.
  • Biljetten gäller i 75, 90 eller 120 minuter från resans starttid beroende på hur många zoner biljetten gäller i.
  • Återlösen av använda eller oanvända biljetter tillämpas inte på tillfällig enkelbiljett.

Tidigare upplagor av tillfällig enkelbiljett: 

  • Röda biljetten går att köpa under perioden 9 oktober 2020 - 4 januari 2021 och får användas senast 4 februari 2021.
  • Gröna biljetten går att köpa under perioden 5 januari 2021 - 30 juni 2021 och får användas senast 31 juli 2021.

Exempelbild på den tidigare upplagan av tillfällig enkelbiljett, den gröna versionen: