Tillfällig enkelbiljett

När platsen runt föraren är avstäng går det inte att köpa biljett ombord på våra bussar. För dig som inte kan använda UL-appen finns en tillfällig enkelbiljett att köpa i förväg hos våra försäljningsombud. 

Res bara om du måste

UL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att bara resa med kollektivtrafiken om man är helt frisk och symtomfri och verkligen behöver resa. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. 

Vilande enkelbiljetter

Det går att köpa vilande (ostartade) enkelbiljetter att köpa hos UL:s försäljningsombud. De kan användas inom 30 dagar från köpdatum och du fyller själv i datum och tid på biljetten i samband med att du ska resa. 

Pris ungdom: 17 kronor per zon
Pris vuxen: 27 kronor per zon

Tänk på att inte köpa fler biljetter än du tror att du kommer använda, då återlösen inte tillämpas. Se särskilda villkor längre ner på denna sida. 

Här är ett exempel på hur biljetten ser ut: 

Zoner

De vilande enkelbiljetterna finns för alla fem UL-zoner och alla olika zon-kombinationer inom UL:s trafikområde. 

Hur lång giltighetstid en biljett har beror på antalet zoner. 

En zon: 75 minuter
Två zoner: 90 minuter
Tre eller fler zoner: 120 minuter

Här finns en zonkarta.

Var säljs tillfälliga enkelbiljetter?

Du kan köpa vilande enkelbiljetter hos alla UL:s försäljningsombud, med undantag för X-trafiks kundcenter i Gävle där biljetten för närvarande inte går att köpa. 

Här finns en lista över försäljningsombuden.

Särskilda villkor

UL:s allmänna köp- och resevillkor gäller, samt följande särskilda villkor enligt §1:

  • Vilande biljetten (säljstart 1 juni 2021) går att köpa tills annat anges och måste användas inom 30 dagar från köptillfället, därefter blir biljetten ogiltig och kan inte längre användas. 
  • Vilande biljetten kan köpas hos UL:s försäljningsombud. 
  • För att biljetten ska vara giltig vid resa måste resdatum och resans starttid fyllas i med bläck/beständig penna på biljetten innan ombordstigning.
  • Biljetten gäller i 75, 90 eller 120 minuter från resans starttid beroende på hur många zoner biljetten gäller i.
  • Återlösen av använda eller oanvända biljetter tillämpas inte på tillfällig enkelbiljett.

Tidigare upplagor av tillfällig enkelbiljett: 

  • Röda biljetten går att köpa under perioden 9 oktober 2020 - 4 januari 2021 och får användas senast 4 februari 2021.
  • Gröna biljetten går att köpa under perioden 5 januari 2021 - 30 juni 2021 och får användas senast 31 juli 2021.

Exempel på den tidigare upplagan av tillfällig enkelbiljett, den gröna versionen: