Villkor UL-appen

När du installerar, använder eller registrerar UL-appen och de tjänster som du på det sättet får tillgång till godkänner du UL:s köpvillkor och UL:s användarvillkor för appen. När du registrerar dig i appen kommer du att ombes godkänna dessa villkor och dessa utgör då dels avtal mellan dig och UL avseende användning av UL appen, dels köpeavtal avseende biljetter mellan dig och UL.

Bestämmelser & villkor för mobila biljetter
För biljetter som köps via UL-appen gäller UL:s allmänna köp- och resevillkor.

Mobila biljetter
En mobilbiljett kan vara en enkelbiljett eller en periodbiljett – i digital form. Den fungerar i UL-trafiken men kan i vissa fall vara giltiga hos andra trafikföretag såsom SL samt X-Trafik.

  • Appen stödjer endast mobiltelefoner, iPhone 6s eller nyare och Android 8 eller senare.
  • Både att köpa och sedan aktivera/starta en biljett kräver en fungerande internetuppkoppling och kan i vissa fall ta lite tid, gör det därför i god tid innan du ska resa.
  • Köp går endast att göra efter att ett mobilnummer har registrerats i appen. För detta måste SMS kunna tas emot. Observera att vissa utländska mobiltelefoner inte kan ladda ner UL-appen om appen inte finns tillgänglig i den specifika regionens appbutik.
  • Köpet görs via betalkort direkt i appen (Visa och Mastercard) eller Swish och verifieras med BankID. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor.
  • Om du vid samma köptillfälle köpt biljetter för flera personer kan dessa biljetter endast användas i den mobiltelefon där köpet genomförts. Detta innebär att resenärer som du köpt biljett till behöver resa tillsammans med dig. 
  • Om du tappar bort din mobiltelefon eller byter mobiltelefon kan du registrera samma mobilnummer i en app på en annan mobiltelefon och på så sätt återfå din reskassa och dina biljetter. Observera dock att UL inte kan hjälpa till om du även förlorar ditt telefonnummer.
  • Pengar insatta på mobil reskassa återlöses ej.
  • Reskassa i UL-appen är helt separat från reskassa på UL-kort. Reskassa kan inte flyttas mellan app och kort. 
  • Din mobiltelefon behöver vara inställd med korrekta tid- och datuminställningar för att fungera korrekt. Enklast är det om du väljer att justera din mobiltelefon automatiskt efter telefonnätet i mobiltelefonens inställningar.

Giltighetstid
Vid köp av enkelbiljetter, 24-timmarsbiljetter och 72-timmarsbiljetter kan du välja om biljetten ska aktiveras omedelbart, eller om du vill aktivera biljetten manuellt vid ett senare tillfälle inom 30 dagar. Observera att biljetten måste aktiveras före påstigning för att vara giltig. En aktiverad biljett kan ej inaktiveras.

Vid köp av 7-dagarsbiljetter och 30-dagarsbiljetter kan du välja om biljetten ska aktiveras omedelbart, eller välja ett senare startdatum som är inom 30 dagar. Därefter börjar biljetten gälla från valt startdatum. Det valda startdatumet kan inte ändras efter köptillfället. 

Fria byten (övergång)
Från det att en biljett har aktiverats/startats kan fria byten inom UL-trafiken göras inom biljettens giltighetstid och inom de zoner som anges på biljetten. 

Arlanda (zon 5)
För information om passageavgift och tilläggsbiljett för resa till/från Arlanda (zon 5), läs mer här.

Resor över länsgräns
Skall du resa över länsgränsen gäller särskilda regler, läs mer här.

UL Kundtjänst
Om du har frågor om UL-appen, UL:s biljetter, tider, priser eller annat som gäller UL är du välkommen att kontakta UL Kundtjänst via telefon 0771-14 14 14. UL Kundtjänst är öppen mån-fre 6 - 22 och lördag, sön- och helgdag 8 - 22.

Användarvillkor för UL-appen

Trafik och samhälle (org. nr. 232100-0024) (”UL”) har utvecklat en lösning som genom nyttjande av datatrafik och mobilapplikation, UL-appen, gör det möjligt för dig att köpa biljetter från UL och anslutna trafikföretag. För din användning av denna app gäller nedanstående användarvillkor.

1. Om UL-appen

1.1 Förmedling av köp – Det är UL eller anslutna trafikföretag till UL-appen som är säljare av biljetter. För anslutna trafikföretag är UL förmedlare av dessa biljetter. Det är trafikföretaget som är din avtalspart.

1.2 För köp och betalning av biljetter gäller de avtalsvillkor som tillämpas av det trafikföretag som du köper biljett från med hjälp av tjänst i UL-appen.

1.3 Förmedling av betalning – UL-appen innehåller möjlighet att betala för biljetter. När du väljer en betalningslösning i UL-appen gäller de villkor som tillämpas för av dig vald betalningslösning.

1.4 För användning av biljetter gäller de villkor som tillämpas av trafikföretaget från vilket du köpt dessa (se UL:s allmänna köp- och resevillkor).

1.5 Köpta biljetter är som huvudregel kopplade till ditt mobilnummer. Köpta biljetter är inte tillgängliga via UL-appen på flera mobiltelefoner samtidigt.

1.6 Du måste vara minst 18 år gammal för att registrera ditt betalkort (Visa och Mastercard) i appen och kunna köpa biljetter.

2. Kundens ansvar

2.1 Installation och användning av UL-appen får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av UL.

2.2 Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av UL-appen.

2.3 Det är ditt ansvar att se till att köpta biljetter inte används via UL-appen av andra personer som får tillgång till din mobiltelefon. Biljetterna är inte personliga men kopplade till ditt mobiltelefonnummer.

3. UL:s ansvar

3.1 UL:s åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda UL-appen på de villkor som anges i dessa användarvillkor.

3.2 UL ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför UL:s omedelbara kontroll. UL ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredjeman och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av UL-appen.

3.3 UL lämnar inga garantier att du alltid kan använda UL-appen. UL har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i UL-appen som UL görs medvetet om.

3.4 UL tillhandahåller UL-appen utan att UL tar ut någon avgift från dig . Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot UL än de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

4. Registreringsrutin

4.1 Innan Du kan genomföra några köp i UL-appen måste du registrera ditt mobilnummer i UL-appen.

4.2 Registrering med samma mobilnummer i en annan mobiltelefon kan ske max 1 gång per 12 timmar. 

5. Ångerrätt – lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

5.1 Genom att registrera UL-appen för din användning samtycker du till att UL påbörjar fullgörandet av tjänster till dig under den ångerfrist du annars skulle ha rätt till enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om detta avtal är ingånget på distans.

5.2 Normalt har du inte ångerrätt för köp av biljetter från trafikföretag. Se dock närmare det trafikföretags villkor som du köper biljetter från.

6. Spärr av tjänster

6.1 Begäran om spärr av (i) möjligheten att köpa biljetter, (ii) köpta biljetter görs till UL eller det trafikföretag vars biljetter det gäller. Kontaktuppgifter till respektive trafikföretag finns i deras villkor och på internet.

6.2 UL förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra kunden och/eller aktuellt telefonnummer från att använda UL-appen helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om UL utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda UL:s, kunds eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, biljettdelning, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras till polis- eller åklagarmyndigheten. 

7. Användarlicens

7.1 UL ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att installera och använda UL-appen, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig på villkoren i dessa Användarvillkor. UL-appen får inte användas för andra ändamål.

7.2 Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av UL eller dess underleverantör eller trafikföretag är UL eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.

8. Behandling av dina personuppgifter

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår sida om GDPR.

9. Frågor

9.1 Detta avtal om användning av UL-appen ingås på svenska. För kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas.

10. Ändringar och avtalstid m.m.

10.1 UL har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda UL-appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

10.2 Användarvillkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med UL med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera UL-appen. Vad som gäller för biljetter köpt via UL-appen om du slutar att använda UL-appen bestäms av UL eller det trafikföretag som du köpt ifrån. UL hänvisar därför till sådant företags avtalsvillkor.

10.3 UL-appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av UL-appen kan komma att ändras. Om Du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av UL-appen, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

10.4 UL-appen tillhandahålls tillsvidare. UL förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla UL-appen liksom viss tjänst däri.

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Svenska lagvalsregler ska dock inte äga tillämpning.

11.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.