Så här köper du biljett

Nya biljettläsare för mobilbiljetter i UL-trafiken

Under 2019 installerade UL nya biljettläsare så att du som köpt mobilbiljett via UL-appen enkelt kan gå ombord och blippa din biljett med din mobiltelefon. Nu har de satts igång på de flesta bussar som kör i stadsbusstrafiken i Uppsala.

Så här enkelt blippar du

Håll din mobilbiljett framför biljettläsaren. Du får en grön lampa om din biljett är giltig.

Vad betyder röd lampa?

Du har en ogiltig biljett. Det kan bero på att du har köpt en biljett i fel zon eller att giltighetstiden har passerat. Du behöver köpa en ny biljett.

Vilka mobilbiljetter kan blippas i den nya biljettläsaren?

Bara UL-biljetter som är köpta i UL-appen.

Hur blippar jag andra mobilbiljetter (UL/XT, UL/SL eller Movingo)?

Kombinationsbiljetter, UL/SL och UL/XT eller Movingobiljetten kan inte blippas ännu utan visas upp för bussföraren.

Det här är också bra att veta om det nya sättet att blippa

Viktigt att din mobil är inställd på automatisk tid för att mobilbiljetterna ska fungera i de nya biljettläsarna.

En enklare resa

De nya biljettläsarna för mobilbiljetter är ett av flera projekt inom UL för att göra det enklare att resa. Det minskar pappers- och plastförbrukningen och gör resan med kollektivtrafiken ännu grönare.