Reskassa vuxen

Reser du lite då och då blir det billigare att resa med reskassa. Med reskassa får du alltid det bästa priset på dina enkelresor, den är opersonlig och kan användas för att betala för fler personer. UL:s allmänna köp- och resevillkor.

Enkelbiljett reskassa Pris Giltighet
en zon 27 kr 75 min 
två zoner 54 kr 90 min
tre zoner 81 kr 120 min
fyra zoner 108 kr 120 min
fem zoner 135 kr 120 min
     
UL/SL Pris Giltighet
zon 2 + SL 66 kr  120 min
zon 3 + SL 66 kr  120 min
zon 1+2 + SL 93 kr  150 min
zon 2+5 + SL 93 kr  150 min
zon 1+2+5 + SL 120 kr  150 min
zon 1+2+3+5 + SL 147 kr  150 min
zon 1+2+3+4 + SL 147 kr  150 min
Alla zoner + SL 174 kr  150 min
     
UL/XT Pris  Giltighet
zon 3+4 + XT gävle stad 72 kr  120 min
zon 2+3+4 + XT gävle stad 96 kr  120 min
zon 1+2+3+4 + XT gävle stad 120 kr  120 min
alla zoner + XT gävle stad 145 kr  120 min
zon 3+4 + XT LÄN 122 kr  240 min
zon 2+3+4 + XT län 146 kr  240 min
zon 1+2+3+4 + XT län 170 kr  240 min
alla zoner + XT län 195 kr  240 min

 Zonkarta