Enkel och 24h-biljetter för vuxen

Enkelbiljett Förköp Ombord Giltighet
en zon (zon 1-4) 32 kr 39 kr 75 min
två zoner 64 kr 78 kr 90 min
tre zoner 96 kr 117 kr 120 min
FYRA ZONER 128 kr 156 kr 120 min
FEM ZONER 160 kr 195 kr 120 min
       
UL/SL Förköp Ombord
(ej SL-pendeln)
Giltighet
ZON 2 + SL 71 kr 78 kr 120 min
ZON 3 + SL 71 kr 78 kr 120 min
ZON 1+2 + SL 96 kr 110 kr 150 min
ZON 2+5 + SL 96 kr 110 kr 150 min
ZON 1+2+5 + SL 122 kr 143 kr 150 min
ZON 1+2+3+5 + SL 147 kr 175 kr 150 min
zon 1+2+3+4 + SL 147 kr 175 kr 150 min
alla ZONer + SL 173 kr 208 kr 150 min
       
UL/XT Förköp Ombord Giltighet
ZON 3+4 + XT GÄVLE STAD 79 kr 89 kr 120 min
ZON 2+3+4 + XT GÄVLE STAD 107 kr 117 kr 120 min
ZON 1+2+3+4 + XT GÄVLE STAD 133 kr 143 kr 120 min
alla ZONer + XT GÄVLE STAD 165 kr 175 kr 120 min
ZON 3+4 + XT LÄN 137 kr 147 kr 240 min
ZON 2+3+4 + XT LÄN 165 kr 175 kr 240 min
ZON 1+2+3+4 + XT LÄN 191 kr 201 kr 240 min
alla ZONer + XT LÄN 223 kr 233 kr 240 min

Zonkarta

Till/från Arlanda

För resa till/från Arlanda med tåg tillkommer 120 kr för passageavgiften på alla biljetter. Ungdom t.o.m. 17 år betalar ingen passageavgift.

Du som endast reser inom Uppsala län (Uppsala – Arlanda) behöver bara en vanlig UL-biljett. Reser du vidare in i Stockholms län behöver du även en SL-biljett, alternativt en kombinerad UL/SL-biljett som gäller för båda länen. Bestämmelser & villkor.

24-timmarsbiljett

Ska du resa flera gånger med UL, med UL och SL eller UL och XT under ett och samma dygn? Då passar en 24-timmarsbiljett perfekt. Det blir förmodligen billigare och du slipper köpa biljett fler gånger. 24-timmarsbiljetten aktiveras direkt och gäller på samtliga trafikslag inom angiven zon.

Biljett Förköp Ombord
zon 1 88 kr 95 kr
alla zoner 175 kr 210 kr
UL + SL 260 kr 267 kr
UL + XT GÄVLE STAD 200 kr 210 kr
UL + XT LÄN 300 kr 310 kr