Enkel och 24h-biljetter för vuxen

Enkelbiljett Förköp Ombord Giltighet
en zon (zon 1-4) 30 kr 37 kr 75 min
två zoner 60 kr 74 kr 90 min
tre zoner 90 kr 111 kr 120 min
FYRA ZONER 120 kr 148 kr 120 min
FEM ZONER 150 kr 185 kr 120 min
       
UL/SL Förköp Ombord
(ej SL-pendeln)
Giltighet
ZON 2 + SL 68 kr 75 kr 120 min
ZON 3 + SL 68 kr 75 kr 120 min
ZON 1+2 + SL 92 kr 106 kr 150 min
ZON 2+5 + SL 92 kr 106 kr 150 min
ZON 1+2+5 + SL 116 kr 137 kr 150 min
ZON 1+2+3+5 + SL 140 kr 168 kr 150 min
zon 1+2+3+4 + SL 140 kr 168 kr 150 min
alla ZONer + SL 164 kr 199 kr 150 min
       
UL/XT Förköp Ombord Giltighet
ZON 3+4 + XT GÄVLE STAD 75 kr 85 kr 120 min
ZON 2+3+4 + XT GÄVLE STAD 102 kr  112 kr 120 min
ZON 1+2+3+4 + XT GÄVLE STAD 129 kr 139 kr 120 min
alla ZONer + XT GÄVLE STAD 156 kr 166 kr 120 min
ZON 3+4 + XT LÄN 133 kr 143 kr 240 min
ZON 2+3+4 + XT LÄN 160 kr 170 kr 240 min
ZON 1+2+3+4 + XT LÄN 187 kr 197 kr 240 min
alla ZONer + XT LÄN 214 kr 224 kr 240 min

Zonkarta

Till/från Arlanda

För resa till/från Arlanda med tåg tillkommer 120 kr för passageavgiften på alla biljetter. Ungdom t.o.m. 17 år betalar ingen passageavgift.

Du som endast reser inom Uppsala län (Uppsala – Arlanda) behöver bara en vanlig UL-biljett. Reser du vidare in i Stockholms län behöver du även en SL-biljett, alternativt en kombinerad UL/SL-biljett som gäller för båda länen. Bestämmelser & villkor.

24-timmarsbiljett

Ska du resa flera gånger med UL, med UL och SL eller UL och XT under ett och samma dygn? Då passar en 24-timmarsbiljett perfekt. Det blir förmodligen billigare och du slipper köpa biljett fler gånger. 24-timmarsbiljetten aktiveras direkt och gäller på samtliga trafikslag inom angiven zon.

Biljett Förköp Ombord
zon 1 81 kr 88 kr
alla zoner 161 kr 196 kr
UL + SL 270 kr 277 kr
UL + XT GÄVLE STAD 210 kr 220 kr
UL + XT LÄN 310 kr 320 kr