Enkel-, 10-resor och 24-timmarsbiljetter för ungdomar

För ungdomar t.o.m. 19 år, även dig som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Giltigheten för 10-resors är dock endast t.o.m. 19 år. 

Enkelbiljett Förköp Ombord Giltighet
EN ZON (ZON 1-4) 20 kr 28 kr 75 min
TVÅ ZONER 40 kr 56 kr 90 min
TRE ZONER 60 kr 84 kr 120 min
FYRA ZONER 80 kr 112 kr 120 min
FEM ZONER 100 kr 140 kr 120 min
       
UL/SL Förköp Ombord
(ej SL-pendeln)
Giltighet
ZON 2 + SL 41 kr 49 kr 120 min
ZON 3 + SL 41 kr 49 kr 120 min
ZON 1+2 + SL 57 kr 73 kr 150 min
ZON 2+5 + SL 57 kr 73 kr 150 min
ZON 1+2+5 + SL 73 kr 97 kr 150 min
ZON 1+2+3+5 + SL 89 kr 121 kr 150 min
zon 1+2+3+4 + SL 89 kr 121 kr 150 min
alla ZONer + SL 105 kr 145 kr 150 min
       
UL/XT Förköp Ombord Giltighet
ZON 3+4 + XT GÄVLE STAD 47 kr 57 kr 120 min
ZON 2+3+4 + XT GÄVLE STAD 65 kr 75 kr 120 min
ZON 1+2+3+4 + XT GÄVLE STAD 83 kr 93 kr 120 min
alla ZONer + XT GÄVLE STAD 101 kr 113 kr 120 min
ZON 3+4 + XT län 76 kr 86 kr 240 min
ZON 2+3+4 + XT län 94 kr 104 kr 240 min
ZON 1+2+3+4 + XT län 112 kr 122 kr 240 min
alla ZONer + XT län 130 kr 140 kr 240 min

För resa till/från Arlanda med tåg tillkommer 120 kr för passageavgiften på alla biljetter. Ungdom t.o.m. 17 år betalar ingen passageavgift.

Zonkarta

10-resorsbiljett på UL-kortet

10-resorsbiljetten för ungdom laddas på UL-kortet, gäller för samtliga zoner och 2h per aktiverad biljett. Giltigheten för 10-resors är t.o.m. 19 år. För resor med SL-pendeln gäller den för lokala resor mellan Uppsala – Knivsta – Arlanda. Den kan tyvärr inte användas för att påbörja/aktivera en resa i Stockholm. 

Observera att endast en person åt gången kan resa och att du kan ladda max 2 st 10-resorsbiljetter på ett och samma UL-kort. 10-resorsbiljetten gäller i ett år från köptillfälle.

Biljett
Förköp
10-resorsbiljett alla zoner 320 kr

Så här aktiverar du en biljett:

  • På bussen - Blippa ditt UL-kort mot läsaren ombord, följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera en biljett från ditt kort.
  • På Upptåget – Aktivera en biljett med automaterna på perrongen innan du går ombord.
  • På SL-pendeln – Aktivera en biljett med automaterna på perrongen innan du går ombord. Obs! Det finns ingen möjlighet att göra det på tåget.

24-timmarsbiljett

Ska du resa flera gånger med UL, med UL och SL eller UL och XT under ett och samma dygn? Då passar en 24-timmars biljett perfekt. Det blir förmodligen billigare och du slipper bestyret med att köpa biljett fler gånger. 24-timmarsbiljetten aktiveras direkt och gäller på samtliga trafikslag inom angiven zon.

Biljett Förköp Ombord
ZON 1 56 kr 64 kr
alla ZONer 112 kr 152 kr
UL + SL 205 kr 215 kr
UL + XT GÄVLE STAD 115 kr 125 kr
UL + XT LÄN 160 kr 170 kr
Helgrabatt

Helgrabatt, fredag 12.00 – söndag 24.00

Under veckoslut och helger får du som fyllt 18 år ta med upp till 6 barn mellan 7 och 11 år utan extra kostnad. Helgrabatten gäller från fredag klockan 12.00 till söndag klockan 24.00.

Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget, Tåg i Bergslagen och SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm.