Enkel-, 10-resor och 24-timmarsbiljetter för ungdomar

För ungdomar t.o.m. 19 år, även dig som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Giltigheten för 10-resors är dock endast t.o.m. 19 år. 

Enkelbiljett Förköp Ombord Giltighet
EN ZON (ZON 1-4) 19 kr 26 kr 75 min
TVÅ ZONER 38 kr 52 kr 90 min
TRE ZONER 57 kr 78 kr 120 min
FYRA ZONER 76 kr 104 kr 120 min
FEM ZONER 95 kr 130 kr 120 min
       
UL/SL Förköp Ombord
(ej SL-pendeln)
Giltighet
UL ZON 2 + SL 45 kr 52 kr 120 min
ZON 3 + SL 45 kr 52 kr 120 min
ZON 1+2 + SL 60 kr 74 kr 150 min
ZON 2+5 + SL 60 kr 74 kr 150 min
ZON 1+2+5 + SL 76 kr 97 kr 150 min
ZON 1+2+3+5 + SL 91 kr 119 kr 150 min
zon 1+2+3+4 + SL 91 kr 119 kr 150 min
alla ZONer + SL 106 kr 141 kr 150 min
       
UL/XT Förköp Ombord Giltighet
ZON 3+4 + XT GÄVLE STAD 45 kr 55 kr 120 min
ZON 2+3+4 + XT GÄVLE STAD 62 kr 72 kr 120 min
ZON 1+2+3+4 + XT GÄVLE STAD 79 kr 89 kr 120 min
alla ZONer + XT GÄVLE STAD 96 kr 106 kr 120 min
ZON 3+4 + XT län 74 kr 84 kr 240 min
ZON 2+3+4 + XT län 91 kr 101 kr 240 min
ZON 1+2+3+4 + XT län 108 kr 118 kr 240 min
alla ZONer + XT län 125 kr 135 kr 240 min

För resa till/från Arlanda med tåg tillkommer 120 kr för passageavgiften på alla biljetter. Ungdom t.o.m. 17 år betalar ingen passageavgift.

Zonkarta

10-resorbiljett på UL-kortet

10-resorsbiljetten för ungdom laddas på UL-kortet och gäller för samtliga zoner. Giltigheten för 10-resors är t.o.m. 19 år. För resor med SL-pendeln gäller den för lokala resor mellan Uppsala – Knivsta – Arlanda. Den kan tyvärr inte användas för att påbörja/aktivera en resa i Stockholm. 

Observera att endast en person åt gången kan resa och att du kan ladda max 2 st 10-resorsbiljetter på ett och samma UL-kort. 10-resorsbiljetten gäller i ett år från köptillfälle.

Biljett
Förköp
10-resorsbiljett alla zoner 280 kr

Så här aktiverar du en biljett:

  • På bussen - Blippa ditt UL-kort mot läsaren ombord, följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera en biljett från ditt kort.
  • På Upptåget – Aktivera en biljett med automaterna på perrongen innan du går ombord.
  • På SL-pendeln – Aktivera en biljett med automaterna på perrongen innan du går ombord. Obs! Det finns ingen möjlighet att göra det på tåget.

24-timmarsbiljett

Ska du resa flera gånger med UL, med UL och SL eller UL och XT under ett och samma dygn? Då passar en 24-timmars biljett perfekt. Det blir förmodligen billigare och du slipper bestyret med att köpa biljett fler gånger. 24-timmarsbiljetten aktiveras direkt och gäller på samtliga trafikslag inom angiven zon.

Biljett Förköp Ombord
ZON 1 49 kr 56 kr
alla ZONer 98 kr 133 kr
UL + SL 170 kr 177 kr
UL + XT GÄVLE STAD 120 kr 130 kr
UL + XT LÄN 170 kr 180 kr
Helgrabatt

Helgrabatt, fredag 12.00 – söndag 24.00

Under veckoslut och helger får du som fyllt 18 år ta med upp till 6 barn mellan 7 och 11 år utan extra kostnad. Helgrabatten gäller från fredag klockan 12.00 till söndag klockan 24.00.

Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget, Tåg i Bergslagen och SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm.