Skolkort

Tappat eller trasigt skolkort?


Här kan du felanmäla ditt skolkort

Vad händer sen?

Ett nytt skolkort skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Under tiden får du/barnet själv bekosta sina resor.

Observera att ditt/barnets namn måste stå på postlådan eller dörren för att skolkortet ska komma fram. Det är din kommun som lämnar uppgifter till oss om vart kortet ska skickas.

Du kan inte göra en ny förlustanmälan förrän 14 dagar efter din anmälan.

Jul och Nyår

Under jul och nyår skickar vi inte ut några ersättningskort. Samtliga anmälningar kommer att tas emot och skickas med post den 4 januari 2018.

Sommar 2018 - nytt läsår

Fr.o.m 31 maj 2018 stänger vi förlustanmälan och skickar därmed inte ut några fler ersättningskort för läsåret 2017/2018. Förlustanmälan för de nya skolkorten för höstterminen 2018 kommer att öppna i augusti 2018.