Våra zoner


ZonkartaVårt trafikområde är indelat i fem olika zoner. Här nedan finns en övergripande beskrivning av respektive zon. För att förtydliga finns även en förteckning över vilka busshållplatser som ligger närmast zongränsen i zon 1, 2 och 3.

Zonindelningen påverkar inte dig som reser med periodbiljett eftersom den gäller i hela vårt trafikområde. Du som reser med enkelbiljett betalar ett pris för varje zon du färdas inom. Det vill säga reser du från zon 1 till zon 2 betalar du för två zoner.

Zon 1 - Uppsala innerstad

Zon 2 - Uppsala och Knivsta kommun samt Örsundsbro, Alunda, Storvreta, Lövstalöt och Bälinge

Zon 3 - Övriga kommuner och delar i Uppsala län

Zon 4 - UL:s trafik i Gävleborgs, Västmanlands och Södermanlands län

Zon 5 - Arlanda

Gränshållplatser för zonerna:

Zon 1, Hållplats, Busslinjer

Väg 600 Lilla Myrby: 101, 102, 103, 104, 111, 514, 821

Väg 290 Gamla Uppsala: 110, 115, 752, 777, 823

Väg 288 Brillinge: 751, 775, 805, 811, 816, 886, 887, 889

Väg 282 Kumla: 102, 809

Väg 272 Hässelby park: 844

Väg 55 Kvarnbolund: 108, 109, 773, 774, 804, 848, 865

Väg 255 Lugnet: 101

Dag Hammarskjölds väg, Brostugevägen: 101

Väg 597 Lurbo ridklubb: 107

Väg 1060 Åby: 186


Zon 2, Hållplats, Busslinjer

Väg 288 Knutsbol: 751, 775, 811

Väg 600 Ydingsbo: 821

Väg 290 Bockbol: 752, 777, 823

Väg 272 Högskogen: 772, 844

Väg 72 Skärsjön: 848

Väg 55 Härvesta: 773, 774, 804

Väg 582 Bälsunda: 895


Zon 3

Länsgränsen: 501, 510, 753, 760, 773, 874, 876

 

Tätortszoner
Periodbiljetter finns för tätortszonerna Enköping, Bålsta, Knivsta/Alsike, Östhammar, Tierp och Skutskär.

Resor mellan UL/SL
Om resan görs till Stockholms län gäller särskilda regler med olika kombinationer av UL:soch SL:s zoner. För resor som görs mellan UL och SL finns enkelbiljetter eller 30-dagarsbiljetter.