Sjukresor

Resor till och från vaccination av covid-19

Du som reser med UL:s bussar och tåg

Du som kallas till vaccination kan resa utan avgift med UL:s bussar och tåg. Välj ett av följande alternativ:

  • Hämta ut en 24-timmarsbiljett utan kostnad i UL-appen den dag du har ditt bokade vaccinationsbesök. Läs mer om resa till vårdbesök.
  • Du som blivit kallad via brev ska ta med vaccinationskallelsen tillsammans med giltig legitimation. Kallelsen gäller tillsammans med legitimation som biljett de dagar som står i kallelsen för dig och en följeslagare.

Du som reser med egen bil

Resor med privat bil ersätts enligt gällande regelverk och utan krav på intyg från vården.

Du som inte kan ta dig till vaccination med kollektivtrafik eller privat bil

Om du inte själv har möjlighet att ordna din resa kan du i vissa fall erbjudas färdtjänst eller sjukresetaxi. Om du har giltigt färdtjänstbeslut eller tillstånd för sjukresa talar du om det när du bokar.

Om du inte har beslut om färdtjänst eller sjukresa behöver du kontakta vården i god tid innan din vaccination. Vården gör en bedömning av ditt medicinska behov och skriver ett intyg om sjukresa om de bedömer att du har rätt till det. Om du inte får ett intyg måste du ordna din resa på egen hand.

Boka resan i god tid, senast tre dagar innan på telefonnummer: 018-68 15 90.

Viktigt!

  • Tänk på att du inte får resa om du eller någon i ditt hushåll har symtom.
  • Du måste ha på dig munskydd när du reser.
  • För vissa resor kan du behöva samåka tillsammans med andra i bilen.