Tidtabeller

Tidtabeller för våra bussar och tåg

Formatet är PDF som du öppnar och tittar på eller sparar ner på din dator.

Hösttidtabeller 14 augusti - 9 december 2017
(Tidtabeller för tåg gäller från 21 augusti)

Stadsbussar Uppsala

Visa

Regionbussar

Visa

Tätortsbussar (Bålsta, Enköping, Knivsta)

Visa

Upptåget / SL-pendeln

Visa

Övriga tidtabeller

Ändrade och indragna hållplatser för regionbussar
Linjer till gymnasieskolor 2017-2018 (PDF)
Skolbussar till grundskolor 2017-2018

Anslutningar till Bruksgymnasiet 2017-2018 (PDF)
Sjukresebussar höst 2017 (PDF)
Linje 852, 853 och 854 lovdagar höst 2017 (PDF)