Prisjustering 3 januari 2020

UL+SL-biljetter från 3 januari 2020

Här listas de nya priserna för UL+SL-kombinationsbiljetter.

Periodbiljetter Nytt pris
30-dagar UL+SL vuxen 1 730 kr
30-dagar UL+SL student 1 140 kr
30-dagar UL+SL pensionär 1 140 kr
   
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen förköp 315 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom förköp 205 kr
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen ombord 325 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom ombord 215 kr
   
Terminsbiljetter Nytt pris
Skolbiljett UL+SL vårtermin 3 170 kr
Skolbiljett UL+SL hösttermin 2 520 kr
Fritidsbiljett UL+SL vårtermin 1 750 kr
Fritidsbiljett UL+SL hösttermin 1 520 kr
Enkelbiljetter    
Förköp Vuxen Ungdom
UL 1 zon + SL 63 kr  41 kr 
UL 2 zoner + SL 90 kr  57 kr 
UL 3 zoner + SL 116 kr  73 kr 
UL 4 zoner + SL 143 kr  89 kr 
UL 5 zoner + SL 169 kr  105 kr 
     
Ombord
*Kan ej köpas ombord SL-pendeln 
Vuxen Ungdom
UL 1 zon + SL 72 kr 49 kr
UL 2 zoner + SL 108 kr 73 kr
UL 3 zoner + SL 143 kr 97 kr
UL 4 zoner + SL 179 kr 121 kr
UL 5 zoner + SL 214 kr 145 kr