Prisjustering 3 januari 2019

UL+SL-biljetter från 3 januari 2019

Här listas de nya priserna för UL+SL-kombinationsbiljetter.

Periodbiljetter Nytt pris
30-dagar UL+SL vuxen 1 660 kr
30-dagar UL+SL student 1 100 kr
30-dagar UL+SL pensionär 1 080 kr
   
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen förköp 260 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom förköp 175 kr
24-timmarsbiljett UL+SL vuxen ombord 267 kr
24-timmarsbiljett UL+SL ungdom ombord 182 kr
   
Terminsbiljetter Nytt pris
Skolbiljett UL+SL vårtermin 3 050 kr
Skolbiljett UL+SL hösttermin 2 440 kr
Fritidsbiljett UL+SL vårtermin 1 670 kr
Fritidsbiljett UL+SL hösttermin 1 450 kr
Enkelbiljetter    
Förköp Vuxen Ungdom
UL 1 zon + SL 71 kr  47 kr 
UL 2 zoner + SL 96 kr  63 kr 
UL 3 zoner + SL 122 kr  79 kr 
UL 4 zoner + SL 147 kr  95 kr 
UL 5 zoner + SL 173 kr  111 kr 
     
Reskassa i app Vuxen Ungdom
UL 1 zon + SL 57 kr 37 kr
UL 2 zoner + SL 82 kr 52 kr
UL 3 zoner + SL 107 kr 67 kr
UL 4 zoner + SL 132 kr 82 kr
UL 5 zoner + SL 157 kr 97 kr
     
Ombord
*Kan ej köpas ombord SL-pendeln 
Vuxen Ungdom
UL 1 zon + SL 78 kr 54 kr
UL 2 zoner + SL 110 kr 77 kr
UL 3 zoner + SL 143 kr 100 kr
UL 4 zoner + SL 175 kr 123 kr
UL 5 zoner + SL 208 kr 146 kr