Östhammarstråket augusti 2017

Vad händer nu?

2016

November – december
Förslaget visas och synpunkter samlas in.

2017

Januari
Eventuella förbättringar av förslaget görs.

Mars
Det formella beslutet tas av Kollektivtrafiknämnden.

Mars – juli
Genomförandet planeras och säkerställs.

Augusti
Den nya trafiken startas.