Reflexsnurror på mörka hållplatser

Många busshållplatser utanför tätorterna saknar belysning och det kan vara svårt för en bussförare att i tid se att det finns resenärer som väntar på bussen. Därför gör nu UL ett test med reflexsnurror utmed sträckan Uppsala – Öregrund.

Nu monteras reflexsnurror på 20 busshållplatser på sträckan Uppsala - Öregrund. Den som väntar på bussen sätter igång snurran som är försedd med reflexer vilket ger bussföraren en tydlig signal om att det finns en väntande resenär vid hållplatsen.

Reflexsnurran fästs på hållplatsstolpen eller väderskyddet och har en skiva med gula reflexytor. Genom att hållaren delvis täcker skivan upplevs de belysta reflexerna som en blinkande signal när skivan snurrar. Det underlättar för bussförarna att i god tid se att det finns väntande resenär vilket ger föraren möjlighet att göra inbromsningen mjukare och därmed säkrare, inte minst för bakomvarande trafik.

Hållplatserna som valts ut för detta försök är de som upplevs som problematiska av bussförare som kör den aktuella sträckan. Försöket med reflexsnurrorna ska utvärderas i vår och de synpunkter som kommer in från både förare och resenärer blir avgörande för om UL ska installera reflexsnurran på flera hållplatser.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Sture Jonsson, UL:s presschef, tel 018-611 19 08.