Hösttidtabell och nytt linjenät i Uppsala

Från 14 augusti börjar hösttidtabellen gälla för UL:s regionbussar och Stadsbusstrafiken i Uppsala.

Hösttidtabellen för UL:s busstrafik gäller 14 augusti-9 december. Upptåget övergår till hösttidtabell från 21 augusti.

För stadsbusstrafiken i Uppsala innebär hösttidtabellen starten för nya linjenätet. Många linjer är förändrade och vissa helt nya. En av de helt nya linjerna är ringlinjen, linje 1, som innebär att det blir möjligt att nå många vanliga resmål utan att resa via centrala Uppsala. Utmed ringlinjens linjesträckning finns flera bytespunkter för byte till och från stadsbusslinjer och regionbusslinjer.
För detaljerad information om nya linjenätet, se UL:s hemsida.

När det gäller regionbusstrafiken sker det förändringar i stråket Uppsala – Östhammar. En stor förändring är att det blir fler avgångar med expressbusslinjen 775 och färre avgångar med linje 811. Det gör att de som reser till och från Uppsala, Alunda, Gimo och Östhammar får många fler avgångar med kortare restid. I samband med att expressbusslinjen får en ny hållplats i Alunda ersätter den linje 887 som läggs ner.
En ny linje inrättas på sträckan Gåvsta – Lindbacken – Uppsala. Alla busslinjer i stråket trafikerar hållplatsen Gränbystaden där byte till bland annat Ringlinjen kan göras.
Se tidtabeller på ul.se.

Trafiken mellan Grillby och Enköping förbättras. Det är linje 223 som får ny sträckning och fler avgångar. Se tidtabell på ul.se.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:
Sture Jonsson, UL:s presschef, tel 018-611 19 08.