Tidtabeller

Ändrade och indragna hållplatser i Uppsala för regionbussarna från 14 augusti 2017

Indragna hållplatser för regionbussarna:

 • Polishuset (på Svartbäcksgatan)
 • Fyrishov (på Svartbäcksgatan för linje 111)
 • Sköldungagatan (på Svartbäcksgatan för linje 111)
 • Röbo (på gamla E4:an)
 • Travvägen (på Veterinärvägen för linje 100 och 101)
 • Viktoria vid ICA Maxi (för linje 801)
 • Kumla (på Almungevägen för linje 677) från 21 augusti
 • Götgatan (på Luthagsleden) för linje 844

Följande hållplatser ändras för regionbussarna i Uppsala tätort.

 • Svartbäckens vårdcentral (hållplatsläget läget i riktning mot Centralstationen slås ihop med Stadsbussarnas hållplatsläge)
 • Bäverns gränd (avstigande för linje 101, 107, 188, 896 i riktning mot Centralstationen)
 • Skolgatan (på- och avstigande för linje 844)
 • Ekonomikum - ett helt nytt hållplatsläge i riktning från Centralstationen på Kyrkogårdsgatan (på- och avstigande för linje 844)
 • Vaksala torg. Nya hållplatslägen i höjd med Uppsala Konsert och kongress. Hållplatslägena mellan Bodvidsgatan och Väderkvarnsgatan dras in samt läge H mittemot Sivia torg.