Beställ utskrift av hösttidtabellerna (14 augusti – 9 december 2023)

Den här tjänsten upphörde den 15 november 2023. Du kommer fortfarande att hitta tidtabellerna som PDF-filer på webbsidan, men från 15 november får du själv skriva ut dem, eller ta hjälp att skriva ut på ditt bibliotek (en kostnad kan förekomma). Tjänsten upphör på grund av höga kostnader och låg efterfrågan.