Serviceresor

Sjukresor

Sjukresebussar är till för dig som ska besöka vården. Resan är kostnadsfri och en följeslagare får följa med på bussen under förutsättning att plats finns och bokas i förväg. Observera att bussen bara stannar vid de hållplatser där det finns en beställning.

Boka plats

Boka plats genom att kontakta Region Uppsalas beställningscentral, 0771 – 999 000 (öppen dygnet runt). Beställningscentralen meddelar föraren din på- och avstigningshållplats. Eftersom du kan stiga på och av vid ordinarie UL-hållplatser underlättar det för föraren om du vet namnet på själva hållplatsen. 

Kallelsen är din biljett

Din kallelese ska kunna visas upp vid ombordstigning. Har du inte fått någon kallelse kan du begära en påskriven/stämplad sjukreseblankett från vården som intygar besöket, alternativt ett vårdkvitto vid hemfärd. Om du reser hem med en annan tur än den du har beställt så kontakta beställningscentralen och berätta om ändringen, t ex från telefonen vid ingång 85. 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på sjukreseenheten, 0771-14 14 14 tonval 3. Vi har öppet vardagar kl. 8.30 – 11.30. Du kan även läsa mer på www.lul.se/sjukresor