Grupp och kulturresor för stadsbussarna i Uppsala

Så här gör du för att ladda på gruppkort för stadsbussarna i Uppsala

  1. Fyll i blanketten nedan, skriv ut och signera
  2. Ta med blanketten tillsammans med befintliga gruppkort för stadstrafiken till UL Center för påladdning

Blankett för påladdning av gruppkort för stadsbussarna i Uppsala

Så här bokar du en gruppresa eller kulturresa med stadsbussarna i Uppsala

  1. Klicka på utökad sökning i reseplaneraren
  2. Skriv in till- och från- hållplats, avgångstid/ankomsttid, datum
  3. Tryck SÖK
  4. (Om fler alternativa hpl finns välj den du vill ha och tryck sedan sök igen. Tips: kommer inte hpl upp – testa att skriva Uppsala före hpl- namnet)
  5. Klicka på fliken Detaljer
  6. Klicka på loggan Gruppresa
  7. Logga in med Kortnummer/IDnummer samt Lösenord

GILTIGHET
Gruppkortet gäller mellan kl. 09.00-15.00 under skoldagar och lov men endast helgfria vardagar på stadsbussarnas ordinarie linjetrafik.

Resa kan avslutas senare än 15.00 om sista påstigning gjorts före denna tidpunkt.

Om den ordinarie linjetrafiken inte räcker till för de antal som skolan önskar åka, kan buss beställas av Gamla Uppsala Buss på telefon 018-727 38 00, den bussen får då skolan själv bekosta.

Kortet gäller under ett läsår.

Gruppkortet gäller för minst 5 och högst 10 elever samt en ledare.

Gruppkort kan användas för högst 40 elever på samma buss. Kortet gäller ej i kombination med andra biljettyper.

Om fler än 10 elever ska resa med samma buss måste resorna bokas i förväg (senast 2 dagar innan) på www.ul.se via utökade reseplaneraren enligt ovan instruktion.

Bokningsbekräftelsen ska alltid medtas på resan och visas upp för föraren för att gruppresan ska få genomföras. Observera att föraren har rätt att neka ombordstigning om bekräftelsen inte medtagits.


För att administrera redan bokade resor klicka här