Företagskort År

Företagskort År är en årsbiljett för företag/organisationer som finns i två olika varianter. Företagskort År tillåter obegränsat antal resor inom angivet trafikområde i hela 365 dagar och kan användas av alla anställda men bara en i taget.

Företagskort År - 6 800 kr inkl. moms
Gäller i hela Uppsala län, för resor över länsgräns till Gävle, Sala, Västerås och Strängnäs.

Företagskort År med Arlandatillägg - 9 500 kr inkl. moms
Gäller i hela Uppsala län, för resor över länsgräns till Gävle, Sala, Västerås och Strängnäs samt till Arlanda (spärravgiften ingår).

Mer information

  • Trasiga kort byts ut kostnadsfritt. Om företaget förlorar kortet skickar vi ut ett nytt kostnadsfritt första gången, efter det tas en expeditionsavgift på 150 kr ut per tillfälle.
  • Vid trafikstörningar kan UL:s förseningsersättning nyttjas.

 

Beställ Företagskort År

Anmäl ditt Företagskort År som trasigt

Anmäl ditt Företagskort År som förlorat