Nytt förslag efter stråkstudie

Linje 811 Uppsala – Öregrund, 1 timme och 35 minuter
Halvtimmestrafik 04:30-08:30, samt från Uppsala 14:00-19:00 och Östhammar 16:00-19:00, i övrigt timmestrafik dag och kväll, måndag – fredag samt lördag/söndag. I kombination med Expresslinje 775 erbjuds halvtimmestrafik sträckan Uppsala – Östhammar.

Linje 118 Uppsala – Lindbacken – Gåvsta, 25 minuter
Ersätter linje 886 sträckning gamla vägen genom Vallby – Gåvsta.
Halvtimmestrafik måndag – fredag, timmestrafik lördag/söndag.

Linje 886 Uppsala – Lindbacken – Alunda (hela vägen längst väg 288 och Solvarvet genom Alunda). 50 minuter inklusive Solvarvet. 35 minuter exklusive Solvarvet.
Ny, rakare linjesträckning in mot Uppsala. Halvtimmestrafik måndag – fredag, timmestrafik lördag/söndag

Linje 887 läggs ner, ersätts med linje 775, som får ett nytt uppehåll vid Alunda bussterminal väg 288.

Expresslinje 775 Uppsala – Alunda – Gimo – Östhammar- (Öregrund under sommaren). 1 timme och 5 minuter.
Halvtimmestrafik 06.00 – 08.00 och 15.00 – 17.00, övrig tid timmestrafik.

Karta över förslaget 

Sök resor i reseplaneraren augusti 2017


Sommartrafik 

Under sommartidtabellen görs vissa ändringar i sträckningar och turtäthet.

Expresslinje 775 förlängs under sommartidtabellen till Öregrund. 

Linje 811 går en gång i timmen, med undantaget halvtimmestrafik 04.30-06.30 Uppsala – Östhammar.

Linje 886 går ner till timmestrafik alla dagar i veckan.

Linje 118 halvtimmestrafik Uppsala – Gåvsta måndag – fredag, timmestrafik lördag/söndag.

Linje 118 och 886 ger tillsammans halvtimmestrafik Uppsala – Lindbacken även under sommartidtabellen. 

Fram till midsommar även extraturer på stråket för linje 118 och 886.