Trafikförsörjningsprogram 2.0

Samråd om regionalt trafikförsörjningsprogram - välkommen med synpunkter kring den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken i länet

I september 2012 antogs Uppsala läns första trafikförsörjningsprogram. Nu har en uppdaterad version arbetats fram, Trafikförsörjningsprogram 2.0, och under perioden 1 december 2015 – 11 mars 2016 är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Remissdokumentet finns på Region Uppsalas hemsida. Klicka här