Dokument och handlingar

Här finns länkar till dokument, handlingar och bilagor som kollektivtrafikförvaltningen UL har tagit fram. Dokumenten är i pdf-format.

Hållplatshandbok
Hållplatshandboken
Samrådsredogörelse Hållplatshandboken

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
Trafikförsörjningsprogram

Skoltrafik i Uppsala län
Slutrapport. Utredning om skoltrafik i Uppsala län
Bilaga 1. Kommunernas ansvar att anordna skolskjuts för elever med växelvis boende
Bilaga 2. Avtal
Bilaga 3. KTF ULs arbetsprocesser kring skoltrafik
Bilaga 4. Trafikutbud
Bilaga 5. Befolkningsutveckling för personer i åldrarna 0-20 år
Bilaga 6. Samverkansavtal
Bilaga 7. Skolkortsutbud och priser
Bilaga 8. KTF ULs intäkter och kostnader för skoltrafik
Bilaga 9-16. Fakta om skoltrafiken i länets kommuner
Bilaga 17. Övrig trafik och resor kopplade till skoltrafik
Bilaga 18. Skoltrafik i andra län

Årsredovisningar för UL 
Läs årsredovisning 2005
Läs årsredovisning 2006
Läs årsredovisning 2007
Läs årsredovisning 2008
Läs årsredovisning 2009
Läs årsredovisning 2010
Läs årsredovisning 2011
Läs årsredovisning 2012

Statistisk årsbok
Läs statistisk årsbok 2014