Kollektivtrafikförvaltningen

Vårt uppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva kollektivtrafik.

UL, en del av Region Uppsala
UL är sedan 1 januari 2012 en förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen, inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Våra uppgifter är bland annat:

  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag
  • att planera och beställa trafik av upphandlade trafikföretag
  • att utveckla och underhålla hållplatser och terminaler
  • att samordna tidtabeller och priser
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter


Region Uppsala har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet

Ledamöterna i nämnden hittar du här.

Dokument och handlingar