Ett bättre stadsbusslinjenät 2017

Under åren 2015, 2016 och 2017 har vi genomfört en omfattande samråds- och dialogturné och diskuterat vårt förslag till nytt linjenät i Uppsala stad. Synpunkter har tagits in, förslaget har omarbetats. Nu är den nya versionen av linjenätet fastställd och beslutad av Kollektivtrafiknämnden.

Den 14 augusti 2017 inför vi det nya linjenätet.

Hur ser det nya linjenätet ut?

Här kan du ladda ner en schematisk karta över de 12 linjerna och Mjuka linjerna 30 och 31.
För att göra linjerna extra tydliga får de både nummer och färg.

Nya Ringlinjen

Den största nyheten är Ringlinjen, linje 1, som ger möjlighet till nya byten och resvägar i Uppsala. Du behöver alltså inte alltid åka in till Uppsala centrum och byta linje utan kan använda de nya bytesplatserna. Ringlinjen går i båda riktningarna, från tidig morgon till sen kväll.

Vilka hållplatser trafikeras och vilka har dragits in?

I denna digitala, interaktiva karta kan du söka hållplatser och se vad som gäller från 14 augusti 2017.
Zooma genom att trycka på + och förflytta dig med pekaren/handsymbolen.