Trafikförändringar från 11 december 2016

Från den 11 december går våra bussar och tåg enligt vintertidtabell. Då införs vissa förändringar för bland annat hållplatslägen och sträckningar. För turtäthetsförändringar, se respektive tidtabell.

Linje 202 och 210 – avgångarna på eftermiddagen anpassas till tåget
Eftermiddagsavgångarna från Enköpings station är anpassade så att de stämmer med tåg som kommer från Stockholm. 

Linje 220 får helgtrafik
Får fyra avgångar under helgerna.

Linje 502 får anropsstyrda tider kvällar och helger
Trafiken utökas på kvällstid och helger med anropsstyrda turer. Läs mer om anropsstyrda linjer nedan.

Linje 511 och 518 - indragna hållplatser
Ny sträckning in till Tierps station via Stationsgatan. Hållplatserna Tegelbruksgatan och Södra esplanaden i Tierp trafikeras inte.

Linje 516 Tierp – Söderfors får ny sträckning och vissa hållplatser dras in
Ny sträckning i Söderfors. Hållplatserna Kyrkmuren, Gamla kyrkogården, Centrum, Macken, Fd station och Östermalm trafikeras inte längre. Ny sträckning in till Tierps station via Stationsgatan. Hållplatserna Tegel-bruksgatan och Södra esplanaden i Tierp trafikeras inte.

Linje 857 får färre hållplatser
Hållplatserna Nerhammaren, Skogshyddorna och Kolarmoravägen trafikeras inte på grund av lågt resande. 

Linje 865 går nya väg 56 mellan Tärnsjö och Heby 
Linjen trafikerar nu nya väg 56 mellan Tärnsjö och Heby där tre nya hållplatser finns. Hållplatserna Råsbo vägskäl, Lilla Runhällen, Rödmossa vägskäl, Kroksbo vägskäl, Hedenslund, Kroksbo, Landberga, Enåkers kyrka, Runhällen, Anderbo, Runhällens vägskäl, Asplunda, Övre Sävne, Källviken, Klockarbo, Stingtorpet och Norrgården trafikeras inte. Hållplatserna Enåkers kyrka, Ingbo, Runhällen, Runhällen, Granitvägen och Anderbo trafikeras av anropsstyrda linje 868. Läs mer om anropsstyrda linjer nedan.

Linje 868 – ny anropsstyrd linje Enåker - Runhällen
Ny anropsstyrd linje som trafikerar hållplatserna Enåker och Runhällen. Linjen ansluter till linje 865 vid hållplats Runhällens vägskäl. Läs mer om anropsstyrda linjer nedan.

Hur fungerar anropsstyrda linjer?
För en anropsstyrd linje finns det en tidtabell. När du vill resa, väljer du en passande avgång från din hållplats i den tidtabellen. Senast två timmar innan denna avgång ringer du ett speciellt telefonnummer och beställer den. Se respektive tidtabell för mer information om just din anropsstyrda linje.

Hållplatser som får nya namn
Uppsala
Hållplatsen Gränby Centrum i Uppsala blir Gränbystaden.

Enköping
Möbelhuset i Enköping blir Sandbrogatan, Nynäs gård blir Storgården.

Bålsta
Gamla järnvägsstationen i Bålsta byter namn till Medborgarhuset.