Ledningsgrupp

Johan Wadman
Trafikdirektör
johan.wadman@ul.se

Nikodemus Kyhlén
Försäljningschef
Försäljning, övergripande ansvar för kundtjänstfrågor
nikodemus.kyhlen@ul.se

Stefan Adolfsson
Avdelningschef Samhälle och trafik
Övergripande ansvar för trafikplanering
stefan.adolfsson@ul.se

Johan Hammar
Avdelningschef Teknik och infrastruktur
Övergripande ansvar för teknik och infrastruktur
johan.hammar@ul.se

Sofia Reinholdsson
Administrativ chef
Övergripande ansvar för administration och HR-frågor
sofia.reinholdsson@ul.se