Vill du göra ändringar eller avsluta ditt autogiro?

Om du vill avsluta ditt autogiro meddelar du det genom att fylla i nedanstående formulär eller blankett. För att byta bankuppgifter kan du endast använda blanketten då vi behöver din underskrift. Vi behöver ha din anmälan senast den 15:e månaden innan ändringen eller uppsägningen ska börja gälla.  

Ändringsblankett

Posta blanketten till:
UL
Autogiro
Box 1400
751 44 UPPSALA

 

Formulär för autogiroändringar

* = Obligatoriska uppgifter  


 
För- och efternamn * 
 

 


 
Personnummer (anges ÅÅMMDD-NNNN)* 


 
Telefonnummer* 
E-postadress 


 
 

 
Adress 
Postnummer 
Postort 


 
Jag vill säga upp mitt autogiro från: 
 Vänligen notera att om du haft biljetten kortare tid än ett år så tillkommer en expeditionsavgift på 150 kronor. 


 
Jag vill byta biljettyp från 
   
Jag vill byta biljettyp till:

 


 
Övrigt 


 
  
   
 Vänligen observera att du får upp sidan med bekräftelse på att formuläret är skickat.