Miljö

Så vill vi ha det 
Vi vill få så många som möjligt att gå från bil till buss eller tåg. Ju fler vi lyckas få med oss, desto bättre mår miljön. Målet är att fördubbla antalet resor fram till år 2020. Det innebär en genomsnittlig ökning med cirka sju procent, vilket vore fantastiskt. Vägen dit är inte spikrak och fri från hinder, men den är inte heller så svårframkomlig att vi ska bromsa mer än vi vågar gasa.

Alla beslut som fattas inom transportsektorn, som avgör belastningen på miljön, ska vi göra vårt bästa för att påverka. Val av fordon vid inköp, trafikplanering, hur våra bussar och tåg körs, olika infrastrukturåtgärder, val av teknik och bränsle samt självklart hur var och en av oss väljer att resa är bara några av de beslut vi kan och bör vara delaktiga i. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att den bidrar till ett hållbart resande och en god miljö.

Så tänker vi
Vi har ett ansvar. Bara att vi finns och att många använder sig av vår trafik bidrar till att miljön mår bättre. Det är vi stolta över. Därmed inte sagt att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med det. Vi vill ju göra allt vi kan för att minska den miljö- och klimatpåverkan som finns idag - utsläpp, buller, trängsel mm. Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. En resa med kollektivtrafiken som ersätter en resa med bil innebär att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar innebär också en miljöbelastning. Det måste vi självklart ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Att fördubbla kollektivtrafikresandet är en tuff utmaning. Visst är vi beroende av andras insatser, att rätt beslut tas och en rad nödvändiga satsningar görs. Men mycket ligger på oss själva och det krävs både hårt arbete och ett gemensamt fokus för att lyckas. Ser vi till att hela tiden förbättra och utveckla trafiken har vi en god chans att nå fram. Det gäller att vi gör det på samma sätt som vi vill att folk reser – tillsammans.

Så tankar vi
Vi kör för en grönare och skönare värld – med biogas i tanken.

Biogas är framtiden
Det håller inte i längden att bränna upp jordens resurser för att vi ska kunna resa. Vi måste sluta använda fossila bränslen och istället hitta lösningar som bygger på förnybara drivmedel. UL vill fortsätta att öka effektiviteten i vårt trafiksystem eftersom det bidrar till en minskad miljöpåverkan. Vi kommer även att minska vår användning av fossila bränslen. Det gör vi genom att i allt större utsträckning använda biogas som vårt främsta drivmedel, ett bränsle med goda utvecklingspotentialer. Vi vill i framtiden köra merparten av våra bussar med biogas, som tillverkas från förnybar råvara och produceras från avfall lokalt. Ett smart val ur mer än en synvinkel. Miljön mår bättre, påverkan på miljön minskar och bränslet är säkert genom att biogasen från bl a hushållsavfall inte tar slut. Dessutom skapas sysselsättning i länet och teknikutvecklingen förs framåt.

Gasar gärna – på rätt sätt
Vi vill vara med och bromsa klimatförändringen. För oss på UL är det självklart att bidra till en bättre miljö. I samarbete med Nobina har projektet Gröna Resan introducerats. Med en förändrad körstil har bränsleförbrukningen kunnat reduceras med mer än fem procent. Det bästa bränslet är det vi inte behöver använda!

Mindre utsläpp
Den trafik som körs av KR-Trafik (ungefär hälften av UL:s busstrafik) utförs med dieselbussar utrustade med den senaste avgasreningstekniken. Dessa bussar uppfyller de krav EU ställt på fordon registrerade från 1 oktober 2009 eller senare. Många av våra äldre bussar har byggts om för att klara dessa krav som innebär att vi reducerar utsläppen av kväveoxider med 30 procent och partiklar med hela 80 procent.